Digitalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ankieta

Digitalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ankieta

Związek Rzemiosła Polskiego jest partnerem w projekcie realizowanym przez Węgierski Związek Korporacji Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPOSZ) pt.: „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP”.

Projekt finansowany jest w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym celem projektu jest analiza doświadczeń, jakie organizacje sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) zgromadziły w związku z koncepcją Przemysł 4.0. W ramach przedsięwzięcia zostaną także przeanalizowane opinie strony naukowców oraz oficjalne opinie rządów państw grupy V4, celem zebrania doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie Przemysłu 4.0, które mogą być użyteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informatycznym.

ZRP jako jeden z partnerów projektu ma za zadanie przeprowadzić wśród firm członkowskich zrzeszonych w strukturach rzemiosła kwestionariusze badanie na temat doświadczeń w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Przedmiotem badania jest konkretny wpływ cyfryzacji na rozwój produktów w kluczowych branżach (branża metalowa, budownictwo, branża medyczna), oraz wpływ cyfryzacji na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników w mikro i małych firmach w zakresie kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Wyniki badania pozwolą porównać sytuację w czterech krajach grupy V4 w tych obszarach oraz zidentyfikować główne problemy w tym zakresie i zaproponować ich rozwiązanie. W ramach projektu zostaną opracowane konkretne plany działania pomagające MŚP w przystosowaniu się do koncepcji Przemysłu 4.0 ( tzw. przemysł czwartej generacji ).

W związku z powyższym przesyłamy Państwu w załączeniu ankietę dot. badania wiedzy przedsiębiorców na temat cyfryzacji MŚP z prośbą o jej dystrybucję wśród przedsiębiorców zrzeszonych zakładów rzemieślniczych. Na wypełnione ankiety czekamy do 20 października. Prosimy przesyłać je na adres: nzn@zrp.pl lub lewicka@zrp.pl

Ankieta: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz