Czego Związek Rzemiosła Polskiego oczekuje od nowego rządu

Czego Związek Rzemiosła Polskiego oczekuje od nowego rządu

W związku ze zmianami w rządzie, Związek Rzemiosła Polskiego po raz kolejny wystosował postulaty, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie mikro i małych firm.

W opinii ZRP, pomimo rządowych deklaracji wspierania sektora MŚP, faktycznie tylko niewielki ich odsetek korzysta z pomocy publicznej, w tym na wsparcie inwestycji. Związek ma uzasadnione obawy, że projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przygotowany ostatnio, znowu nie spełni oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia finansowego ich planów inwestycyjnych. Dlatego wnioskował o uwzględnienie w ustawie oraz w projektowanych przepisach wykonawczych niższych kryteriów jakościowych i ilościowych dla tych najmniejszych.

Natomiast w kwestii ulgi za złe długi w podatku dochodowym ZRP jest przeciwny przenoszeniu tych rozwiązań do przepisów ustaw o podatku dochodowym. Propozycja ta została zawarta w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Środowisko rzemieślnicze zaskoczył też obowiązek instalacji kas fiskalnych on-line. Dotyczy on głównie zawodów rzemieślniczych. ZRP odbiera zapis, jako dodatkowy, uciążliwy obowiązek nakładany na przedsiębiorców, powodujący kolejną wymianę kas fiskalnych, a nie mający w zasadzie większego wpływu na ograniczenie uszczupleń podatkowych.

Więcej:

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz