Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Zastępca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik pisze o spotkaniu w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze.

12 lutego 2016 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze zostało zorganizowane spotkanie Noworoczne z pracodawcami i instytucjami współpracującymi z Wielozawodowym Zespołem Szkół w Zatorze. W spotkaniu brali udział przedstawiciele MIRiP – zastępca prezesa Tadeusz Dąbrowski oraz zastępca dyrektora Tomasz Kowalik. Spotkanie to miało na celu zacieśnienie współpracy z pracodawcami z okolicznych powiatów. Szczególnymi gośćmi byli pracodawcy ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zatorze oraz Prezes Beskidzkiej Izby Rzemieślniczej – Kazimierz Góralczyk. W czasie tego spotkania głos zabrali m.in. Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Dyrektor Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze Stanisław Nowicki oraz nauczyciele uczący w Zespole. W swoim przemówieniu prezes Tadeusz Dąbrowski pogratulował zebranym stworzenia nowoczesnej szkoły, która przełamuje wszystkie stereotypy szkoły zawodowej. Ponadto poruszył kwestię problemów dotykających rzemiosła w Polsce oraz problemy, które mogą pojawić się w relacjach dom-szkoła-pracodawca. Podkreślił ogromne znaczenie działania Izb i Cechów w mediacjach pomiędzy tymi stronami. Tomasz Kowalik przybliżył zebranym jak wygląda w tym momencie rekrutacja do szkół oraz opowiedział o działaniach promujących i wyróżniających Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową MIRiP.

centrum-aktywizacji-zawodowej-w-zatorze2 centrum-aktywizacji-zawodowej-w-zatorze3 centrum-aktywizacji-zawodowej-w-zatorze4 centrum-aktywizacji-zawodowej-w-zatorze5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz