Rejestr Dobrych Praktyk

Rejestr Dobrych Praktyk

Aktywny i prawidłowo funkcjonujący Cech to taki, który:

1. Utrzymuje ścisłą współpracę z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym celem:

a) Skutecznego reprezentowania interesów swoich członków w obu placówkach władzy samorządowej
b) Ciągłego pozyskiwania nowych przedsiębiorców i rzemieślników do organizacji Cechowej
c) Posiadania wpływu na decyzje gospodarcze i społeczne tak miasta jak i regionu (np. nowe inwestycje)
d) Współdziałania z Miastem i Powiatem w zakresie inicjatyw promocyjnych i edukacyjnych
e) Uzgadniania strategii rozwoju gospodarczego miasta i regionu oraz sposobów redystrybucji środków unijnych
f) Edukacji środowiska samorządowego w zakresie wyjątkowości rzemiosła na tle wszystkich innych środowisk
gospodarczych

2. Utrzymuje ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi z terenu działania cechu celem:

a) pozyskania gimnazjalistów do nauki zawodu w rzemiośle
b) kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego rzemiosła w świadomości młodych Polaków

3. Stale podnosi kwalifikacje swojego personelu oraz własnych członków poprzez:

a) uczestnictwo w seminariach, spotkaniach, kursach
b) Organizowanie wyjazdów w celach szkoleniowych (także do państw o bogatych tradycjach i osiągnięciach w zakresie rzemiosła)

4. Bezwzględnie ochoczo współuczestniczy we wszystkich inicjatywach, projektach i realizacjach, które mogą mieć pozytywny wpływ na działalność i rozwój firm – członków Cechu takich jak:

a) Fundusz pożyczkowy TOP – 10
b) Inicjatywa Jeremie
c) Tworzenie w ramach cechu sekcji branżowych a w nich grup zakupowych
d) Projekt „Twój biznes – nasz kapitał”

5. Prowadzi rozległą politykę informacyjną w zakresie funkcji i roli jaką pełni w lokalnej społeczności oraz w zakresie preorientacji zawodowej poprzez:

a) posiadanie aktualizowanej na bieżąco strony internetowej
b) wydawanie informatorów oraz ulotek promujących poszczególne profesje rzemieślnicze
c) posiadanie konta na facebooku i innych portalach społecznościowych
d) współpracę z lokalną prasą (wkładka lub stała rubryka)

Ostatnie artykuły

5 października odbyła się w Kaliszu "Noc zawodowców" czyli spotkanie z zawodami rzemieślniczymi w formie gry miejskiej. Wybrane firmy (członkowie Cechu) z terenu miasta...

Cechowi Liderzy Radzą