Cechowi Liderzy Dobrych Praktyk

Cechowi Liderzy Dobrych Praktyk

Cechowi Liderzy Dobrych Praktyk to ludzie, którzy znacząco wpłynęli na poprawę sposobu funkcjonowania, kondycję i pozycję własnych organizacji cechowych. W tym miejscu odpowiedzą na proste pytanie: Jak to się robi?

Portal rzemioslo.org, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska przygotował „Rejestr Dobrych Praktyk”, który w istocie jest wykazem niezbędnych działań, które, gdy zostaną już podjęte przez zarządy cechów i ich administrację, z całą pewnością wpłyną na poprawę ich sposobu funkcjonowania. Te „dobre rady” na bieżąco będą uzupełniane lub korygowane przez osoby, reprezentujące zarządy lub administracje najlepszych polskich cechów rzemieślniczych. Oto ci, których aktywność spowodowała że ich organizacje należą do ścisłej ekstraklasy wśród blisko pięciuset polskich cechów.

Rozmowa z Panem Karolem Pufalem - Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Panie Cechmistrzu, proszę powiedzieć jak długo zarządza Pan złotowską organizacją cechową oraz wymienić...

Rozmowa z Panem Wiesławem Łasińskim - Prezesem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu. Panie Prezesie, proszę powiedzieć jak liczną grupę rzemieślników i przedsiębiorców...

Rozmowa z Prezesem Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie, panem Brunonem Gajewskim. Panie prezesie, proszę powiedzieć ilu członków liczy...