Biblioteka Podstaw Programowych

Biblioteka Podstaw Programowych

System kształcenia zawodowego zmienia się na naszych oczach. Istotnym etapem jego modernizacji są obowiązujące od 2012 roku podstawy programowe dla wszystkich zawodów, które ponadto zostały w bieżącym roku (lipiec-wrzesień) poddane przez MEN szerokim konsultacjom społecznym.

Mając na uwadze zainteresowanie całego środowiska rzemieślniczego, a zwłaszcza administracji cechów zagadnieniem edukacji zawodowej, Portal Rzemiosła Polskiego inicjuje cykl artykułów, z których każdy będzie prezentował przebieg kształcenia jednego z zawodów rzemieślniczych. Niezawodnym źródłem dla naszej inicjatywy jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, gdzie opracowano Repozytorium Podstaw Programowych.

Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Kominiarz numer indeksu 713303 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Fotograf numer indeksu 343101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Krawiec numer indeksu 753105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych nr indeksu 712616 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA...

Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej...

Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej...

Wędliniarz numer indeksu 751107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...

Stolarz numer indeksu 752205 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w...