Artykuł Prezesa Jana Klimka w „Brussels Times”

Artykuł Prezesa Jana Klimka w „Brussels Times”

Zapraszamy do lektury artykułu w „BrusselsTimes” autorstwa wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Klimka, Prezesa katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, który przedstawia wartość, jaką dla gospodarki europejskiej, a co za tym idzie także polskiej stanowią firmy rodzinne.

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że firmy rodzinne, zarówno duże, jak i te najmniejsze stanowią około 60 proc. przedsiębiorstw Unii, a ich potencjał zatrudnienie zamyka się w granicach 40-50 proc. rynku pracy. Jak zaznacza Prezes Jan Klimek – tak duża grupa przedsiębiorstw nie może pozostać bez wsparcia instytucjonalnego i prawnego. Przytoczone przez wiceprezesa ZRP przykłady, wskazują, że różne kraje europejskie, w tym Polska, dostrzegają potencjał firm rodzinnych. Jednak uregulowania prawne czy wsparcie instytucji państwowych i okołobiznesowych jest nierównomierne i zmienne na terenie Unii Europejskiej.

Prezes Jan Klimek przytacza zalety firm rodzinnych, a wśród nich: przywiązanie do tradycyjnych wyrobów i usług, popartych ich wysoką jakością; istotny wpływ na zatrudnienie w poszczególnych regionach, a co za tym idzie stabilizacja rynku pracy; znacznie łatwiejsze opieranie się wszelkim kryzysom. Choćby z tych względów konieczne jest większe zainteresowanie Unii Europejskiej tymi podmiotami gospodarczymi i stworzenie im prawnych możliwości do rozwoju.

Wśród postulatów do KE wiceprezes ZRP wymienia: ujęcie biznesów rodzinnych w danych Eurostatu, stworzenie spójnej podstawy prawnej umożliwiającej przekazywanie firmy w ręce kolejnych pokoleń (w tym szczególne uwzględnienie przepisów podatkowych), przygotowanie wizji promocji tych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stabilności zatrudnienia, wspieranie poziomu zrzeszania się firm rodzinnych w Europie.

Link

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz