Apel CRM w Łodzi skierowany do Prezydenta RP

Apel CRM w Łodzi skierowany do Prezydenta RP

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organizacjami samorządu gospodarczego, w tej liczbie również samorządu rzemiosła, jest reprezentowanie  swoich członków i aktywne działanie na ich rzecz. Ten obowiązek ważny jest szczególnie wówczas gdy tworzone jest prawo, które w sposób zdecydowany, działa na szkodę rzemiosła jako całości bądź też poszczególnych jego branż.

W takiej sytuacji, rolą organizacji reprezentującej interesy swojego środowiska gospodarczego jest, rzecz jasna, interweniować w formie postulatów i apeli skierowanych do instytucji, które owo niekorzystne a bywa też że obiektywnie niesprawiedliwe prawo tworzą. Jedną z takich inicjatyw jest apel Starszego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi, Pana Stanisława Syguły, skierowany do Prezydenta RP. w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który prezentujemy poniżej w całości.

list-crm-lodz list-crm-lodz2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz