Kongres Rzemiosła Polskiego 2016. Absolutorium dla Prezesa i Zarządu

Kongres Rzemiosła Polskiego 2016. Absolutorium dla Prezesa i Zarządu

W Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie zakończył się doroczny Kongres Rzemiosła Polskiego z udziałem delegatów z regionalnych izb rzemiosła i przedsiębiorczości w Polsce.

Sprawozdanie złożone przez Prezesa ZRP, a także sprawozdanie finansowe organizacji uzyskało absolutorium delegatów. Poruszone w nim kwestie z rocznych prac, jakie realizował Związek koncentrowały się wokół nowelizacji ustawy o rzemiośle, zakończonej pozytywnym procesem legislacyjnym i wejściem w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP. Wokół spraw szkolnictwa, kształcenia zawodowego i dualnego, wokół wyzwań, jakie w tym temacie niesie rynek pracy. W sprawozdaniu nie zabrakło miejsca na aktywną współpracę międzynarodową ZRP i współdziałania w nowym rozdaniu funduszy unijnych.

Szef Związku powiedział też o rosnącej pozycji organizacji, poprzez jej szeroką promocję w mediach ogólnopolskich i regionalnych a także dzięki widocznej obecności na profilach internetowych.

W dyskusji mówiono o konieczności stworzenia samorządu gospodarczego rzemiosła i wprowadzeniu obligatoryjności przynależenia rzemieślników i przedsiębiorców do cechów. Dyskutowano o wprowadzeniu jednolitego oznakowania firm rzemieślniczych, o stworzeniu zespołu promocji, z przedstawicieli wszystkich izb rzemieślniczych. Zespół ma się zajmować poprawą komunikacji pomiędzy organizacjami i popularyzowaniem skutecznych praktyk wcielanych w poszczególnych regionach. Nie zabrakło również tematu zamówień publicznych w kontekście ustanowienia minimalnej stawki godzinowej, zaakceptowanej przez rząd. Z dużym niepokojem delegaci przyjęli ostatnie posunięcie rządu w zakresie obniżenia z 19 do 15% stawki CIT dla małych firm. Rzemieślnicy, prowadzący działalność jako osoby fizyczne, czują się pokrzywdzeni i dają ZRP zielone światło na podjęcie działań w tej kwestii.

Na zakończenie Kongres przyjął stanowisko, w którym uwzględniono głosy z dyskusji. Dokument będzie punktem wyjścia do działań podejmowanych w najbliższym roku.

absolutorium-dla-prezesa-i-zarządu2 absolutorium-dla-prezesa-i-zarządu3 absolutorium-dla-prezesa-i-zarządu4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz