120-lecie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

120-lecie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE


Od Krajowej Szkoły Stolarskiej (1897) do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej – tak bogatą tradycją może szczycić się Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, który w ubiegłą sobotę obchodził swoje 120-lecie.

Honorowy patronat nad jubileuszem objęli: Zarząd Powiatu Wadowickiego, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W uroczystościach z ramienia MIRiP uczestniczył z-ca dyrektora Tomasz Kowalik, który w imieniu prezesa Izby Janusza Kowalskiego oraz całego Zarządu MIRiP wręczył z okazji jubileuszu na ręce Dyrektor szkoły Pani Barbary Pająk pamiątkową statuetkę. W swoim wystąpieniu podkreślił, aby ta statuetka przypominała o roli szkół zawodowych w szkoleniu przyszłych rzemieślników. Podczas spotkania nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, grona pedagogicznego oraz absolwentów Zespołu, ale także przedstawicieli środowiska rzemieślniczego: wśród zebranych gości byli obecni m.in. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Prezes Spółdzielni Kalwarianka – Zbigniew Sarapata czy Członek Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – Jan Góralczyk.

Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu dyrektorowi szkoły Aleksandrowi Mosurskiemu. Odsłonięcia dokonali Starosta Powiatu Wadowickiego, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel absolwentów Zbigniew Sarapata.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz