1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Jeszcze w grudniu zostaną uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Z preferencyjnych kredytów i finansowania leasingowego skorzystają mikro, małe i średnie firmy. W 2015 i 2016 r. polscy pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom w ten sposób prawie 1 mld zł.

Takie informacje przedstawiono na spotkaniu prasowym, które zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK).

Środki z puli na lata 2014-2020 jako pierwszy uruchomi Idea Bank. Od 21 grudnia, dzięki gwarancjom z programu COSME, firmy będą mogły skorzystać z 350 mln zł przeznaczonych na preferencyjne kredyty. Tego samego dnia bank udostępni 80 mln zł dla proinnowacyjnych przedsiębiorców w ramach Programu Horyzont 2020.

Z kolei Raiffeisen od maja 2016 r. sfinansuje inwestycje firm na preferencyjnych warunkach. Wartość gwarancji udzielonych bankowi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach programu COSME wynosi 520 mln zł.

Pierwszym polskim pośrednikiem finansowym programu EaSI (wsparcie zatrudnienia i ekonomii społecznej) zostanie jeszcze w tym roku Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Dzięki gwarancji EFI, TISE planuje uruchomienie preferencyjnej oferty pożyczek, o łącznej wartości 34 milionów złotych, służących tworzeniu oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

1-mld-zl-z-unijna-gwarancja-dla-firm2

„Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju będzie priorytetem rządu w najbliższych latach” – zapowiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podkreślił, że nowe instrumenty finansowe UE uzupełnią krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

„Omawiane dzisiaj gwarancje dla przedsiębiorców wpisują się także w plan budowy kompleksowego systemu gwarancyjnego dla gospodarki. Stworzenie takiego systemu jest ważne, bo perspektywa 2014-2020 to prawdopodobnie ostatnie tak duże środki dla Polski w ramach unijnej polityki spójności” – zaznaczył.

O status polskich pośredników w programach ramowych UE ubiegają się już kolejne instytucje finansowe.

Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2015 r. w Warszawie.

W czterech programach ramowych UE na lata 2014-2020:

• COSME (wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw),
• Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje),
• Kreatywna Europa (wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji sektora kultury i kreatywnego),
• EaSI (zatrudnienie i innowacje społeczne),

na instrumenty finansowe przeznaczono ponad 4,5 mld euro. Środki te nie są podzielone na konkretne kraje – instrumentami zarządza w imieniu Komisji Europejskiej Europejski Fundusz Inwestycyjny. Środki z tych instrumentów udostępniają krajowi pośrednicy finansowi (np. banki, fundusze podwyższonego ryzyka, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i leasingowe).

Promocją instrumentów finansowych w programach ramowych oraz wsparciem instytucji finansowych w sięganiu po te fundusze zajmuje się w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Z upoważnienia Ministra Rozwoju punkt prowadzi Związek Banków Polskich.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz