WYDARZENIE „Szkolenia szyte na moją miarę”

WYDARZENIE „Szkolenia szyte na moją miarę”

IZBA RZEMIEŚLNICZA W MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZECINIE


11 grudnia Izba Rzemieślnicza MiŚP wraz z Województwem Zachodniopomorskim wspólnie zorganizowała wydarzenie szkolenie dla Przedsiębiorców „Szkolenia szyte na moją miarę”.

W szkoleniach brali udział przedsiębiorcy z terenu woj. zachodniopomorskiego zrzeszenie w Cechach rzemiosł Różnych z siedzibami w powiatowych miastach naszego województwa. Szkolenia były podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczył Bazy Usług Rozwojowych i możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorcy w postaci dotacji na szkolenia. Szkolenie prowadziły pracownicy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Szczecina.

Drugi etap dotyczył możliwości pozyskania refundacji wynagrodzeń za wyszkolenie uczniów. Szkolenie prowadzili pracownicy Wojewódzkiej Komendy Ochotniczego Hufca Pracy w Szczecinie. W szkoleniach wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców. Wydarzenie miało na celu promocję idei przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz