czwartek, 22 Luty 2018
Tags Wiadomości z tagiem "Wywiady"

Wywiady

Rozmowa z Panem Karolem Pufalem - Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Panie Cechmistrzu, proszę powiedzieć jak długo zarządza Pan złotowską organizacją cechową oraz wymienić...

Rozmowa z Panem Wiesławem Łasińskim - Prezesem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu. Panie Prezesie, proszę powiedzieć jak liczną grupę rzemieślników i przedsiębiorców...

Rozmowa z Prezesem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, Wice-Prezesem Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Członkiem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Starszym Cechu w Zawierciu, Prezesem Klubu sportowego...

Rozmowa z Prezesem Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie, panem Brunonem Gajewskim. Panie prezesie, proszę powiedzieć ilu członków liczy...

Rozmowa z Panią Jolantą Kosakowską - dyrektorem Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Pani Dyrektor, czy jest nam Pani w stanie powiedzieć ilu wykwalifikowanych...

Rozmowa z Krystyną Foltyn - Zastępcą Przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Pani Prezes, proszę powiedzieć: jaką pozycję posiada polskie fryzjerstwo w światowej hierarchii? Krystyna Foltyn: Bardzo...

Rozmowa z Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego Panem Jerzym Bartnikiem. Panie Prezesie, zarządza Pan organizacją, która jest najstarszą i największą spośród wszystkich samorządów gospodarczych w Polsce....

Rozmowa z Olgą Werbeniec - Prezesem Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Pani Prezes, czym według Pani różni się rzemieślnik-artysta od rzemieślnika nie artysty? Olga Werbeniec: Zależy to...

Ostatnie artykuły

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE 18 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, przy ul. Ułanów 9, odbyły...