CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTORYI

Cech w Złotoryi powstał 24 marca 1946 roku pod nazwą Powiatowy Cech Zbiorowy w Złotoryi. Liczył wówczas 303 członków a wśród nich rzemieślników, kupców i drobnych wytwórców. Pierwszym w dziejach organizacji Starszym Cechu był Pan Teofil Fijałkowski, którego następcą był Józef Litwin z zawodu zegarmistrz. Kolejnym Starszym Cechu w pierwszych latach jego istnienia, został mianowany zegarmistrz – Eugeniusz Wojtczak, który pełnił swe obowiązki do roku 1954.
Cech na przestrzeni tych 70 lat przeżywał wzloty i upadki. Wszystko zależało od sytuacji politycznej i od ludzi, którzy w nim działali. Lata 1949-1956 to czasy stalinowskie, w których źle patrzono na rzemiosło indywidualne , kupców i drobne wytwórczości, które chciano uspołecznić, ale środowisko się na to nie godziło. Ww efekcie tego odnotowujemy wyraźny spadek ilości zakładów do 110 w roku 1950, zaś w 1955 mieliśmy już tylko 85 zakładów. Dopiero po 1957 roku, gdy Władysław Gomułka po II Zjeździe PZPR, doszedł do władzy, nastąpiła zasadnicza zmiana stosunku Państwa do rzemiosła indywidualnego. Uchwała Rady Ministrów Nr 194 objęła rzemiosło planem gospodarczym w zakresie potrzeb dla usług ludności i szkolenia uczniów. Od 1957 roku następuje wzrost rejestrowanych warsztatów, tak że w 1968 r. mieliśmy w mieście i powiecie złotoryjskim 272 zakłady i kształcono 76 uczniów. W 1957 r. Starszym Cechu był Kol. Józef Stryszowski – fotograf.
W 1959 r. na Walnym Zgromadzeniu Starszym Cechu zostaje Kol. Aleksander Pawłowski. Na tym WZ w skład Zarządu Cechu weszli Koledzy:

 • Kol. Pawłowski Aleksander – elektryk – Starszy Cechu
 • Kol. Jan Worsztynowicz – betoniarstwo – Podstarszy Cechu
 • Kol. Stanisław Adamczyk – wulkanizator – członek
 • Kol. Stanisław Podolecki – stolarz – członek
 • Kol. Henryk Kozajda – hydraulik – członek
 • Kol. Marcin Kuska – krawiec – członek
 • Kol. Edward Piątkowski – fryzjer – członek
 • Kierownikiem biura była Kol. Janina Czeczutko
 • Przewodniczącym Sądu Cechowego został wybrany Kol. Jan Szemiot (do 2017 r.)

Skład tego zarządu ostro zabrał się do pracy w realizacji zadań statutowych Cechu .
Rozwój rzemiosła i zakres usług:

 • na podnoszenie kwalifikacji rzemieślników
 • na etykę zawodową
 • na szkolenie uczniów
 • na kulturę i oświatę w rzemiośle i sprawy socjalne
 • na pielęgnację tradycji rzemieślniczych
 • na reprezentowanie Rzemiosła w Władzach Miasta Powiatu, oraz w Samorządach Izby Rzemieślniczej

Od roku 1960 staraniem Zarządu zaczyna się ożywiać życie społeczno-polityczne. Coraz więcej rzemieślników wstępuje w szeregi Stronnictwa Demokratycznego, które wówczas było partią inteligencji i rzemiosła sprawując ten polityczny parasol ochronny nad rzemiosłem .
W wyborach 1962 r. do Sejmu i Rad Narodowych rzemiosło zwiększyło swoją reprezentację w radach wszystkich szczebli do 10 osób. W 1967 r. z inicjatywy Zarządu powstaje rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Złotoryi, a założycielem Spółdzielni było 39 rzemieślników branży budowlanej. Spółdzielnia ta w pierwszym roku swojej działalności zrobiła obrót 6 ml. zł , zaś już w drugim roku obroty wzrosły do 19 ml. zł. Kierownikiem Spółdzielni był Kol. Tadeusz Kraśnicki. Za tego zarządu ożywiła się również działalność kulturalna i socjalno-turystyczna.
Cech organizował turnieje między Cechowe, konkursy fryzjerskie, mieliśmy drużynę piłkarską, były organizowanie choinki dla dzieci rodzin rzemieślniczych (Mikołaj), zabawy karnawałowe, wycieczki turystyczne itp. Tu należy wspomnieć o czynach społecznych rzemiosła, które finansowo świadczyło na odnowę zabytków Krakowa, a Basztę Kowalską w całości wyremontowali zakładając metalowe schody, które wykonał Kol. Soja i wraz z kioskiem pamiątkarskim oddali dla zwiedzania turystom.
W tym też okresie rzemiosło ufundowało nowy sztandar Cechu oraz tradycyjne togi dla zarządu i założono Kronikę Cechu R.R. w Złotoryi. W 1970 roku Cech obchodził 25 – lecie swej działalności. Uroczystość ta odbyła się w Domu Kultury w Złotoryi, gdzie 300 rzemieślników i gości powitała władza administracyjna i polityczna powiatu i miasta z posłem Ziemi Dolnośląskiej Kol. Władysławem Wiśniewskim na czele. Władze polityczne i administracyjne z uznaniem oceniły działalność naszego Cechu w tym 25-lecie, a poseł Władysław Wiśniewski wręczył Starszemu Cechu nowy sztandar. Okres pracy Samorządu rzemiosła w latach 1960 do 1975 r. był najlepszym w okresie w tym 70-leciu. Po tym okresie pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju, coraz większe braki w zaopatrzeniu (reglamentacja wielu surowców (braki cementu, mąki, skóry, benzyny) To wszystko spowodowało spadek ilości zakładów, a co za tym idzie trudności finansowe Cechu. Samorząd podejmuje więc decyzje o zawieszeniu działalności biura i przekazuje do obsługi naszych członków część do Legnicy część do Jawora. Następnie po roku 1990 zmieniają się przepisy dotyczące rzemiosła, drobnej wytwórczości . Przestaje obowiązywać obligatoryjność przynależności do Cechu, następuj więc gwałtowny spadek członków. Rzemieślnicy postanowili zwołać Walne Zgromadzenie i reaktywować działalność Cechu w Złotoryi, co nastąpiło 2002 roku i Kierownikiem biura została Kol. Krystyna Gołębiowska. (2002-2014).

W 2002 r. na Walnym Zgromadzeniu Starszym Cechu zostaje Kol. Stanisław Dacka. Na tym WZ w skład Zarządu Cechu weszli Koledzy:

 • Kol. Ryszard Koszelowski
 • Kol. Krzysztof Drzewiecki
 • Kol. Andrzej Podsiadło

Na dzień dzisiejszy (2018 r.) mamy 50 członków – mistrzów szkolących 130 uczniów i ambitnego, pełnego zapału Starszego Cechu w osobie Kol. Andrzeja Piekuta, oraz nie mniej ambitnych członków zarządu, którzy starają się realizować zadania statutowe.

Historia rzemiosła złotoryjskiego ma niezaprzeczalny wkład w rozwój miasta i powiatu.

Rzemiosło Polskie na przestrzeni wieków zawsze było związane z Kościołem – to tradycja.
Starszy Cechu Kol. Andrzej Piekut wraz z zarządem odnowili tradycję i co roku (od 2014 r.) odbywa się msza święta w intencji rzemieślników i ich rodzin, połączone z łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń.

WRĘCZENIE MEDALI – CECH RZEMIOSŁ RÓZNYCH W ZŁOTORYI

W dniu 24.04.2015 w Urzędzie Miasta w Złotoryi odbyło się spotkanie, na którym wręczono medale przyznane przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Uroczystość otworzył Starszy Cechu p. Andrzej Piekut. Uroczystości przewodniczył Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej p. Z.Ładziński, oraz Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu p.Z. Rzucidło.

Platynowym medalem im.Jana Kilińskiego wyróżniony został p. Aleksander Pawłowski. Pan A.Pawłowski ur. 31.12.1919 r. w Dąbrowie Dolnej. Szeroko znany, ceniony i szanowany rzemieślnik. Od 1946 r. prowadził działalność w zakresie instalatorstwa elektrycznego. Przynależność do Cechu od 14.02.1957 r. Starszym Cechu był w latach: 1959-1962, 1962-1965, 1965-1967 (Starszy Cechu w latach 80-tych, nie znam dokładnych lat.) Po wielu latach działalności 31.12.2001 r. p. Pawłowski przeszedł na emeryturę. W 2003 r. nadano tytuł Honorowego Starszego Cechu.

Złotym medalem im. Jana Kilińskiego wyróżniona została p. Krystyna Gołębiowska. Przez ponad 20 lat pełniła funkcję Kierownika Biura Cechu.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Złotoryja p. Robert Pawłowski, Przewodnicząca Rady p. Ewa Miara, aktywnie działający w ubiegłych latach p. Jan Worsztynowicz, p. Marian Gratkowski, oraz obecni przedstawiciele Cechu: Starszy Cechu – p. Andrzej Piekut, Sekretarz Cechu – p. Zygmunt Apostoluk, Skarbnik Cechu – P. Andrzej Podsiało, oraz zrzeszeni rzemieślnicy.

MSZA W INTENCJI RZEMIESLNIKÓW

Dnia 12 grudnia 2015 r. w Kościele św. Jadwigi Śląskiej została odprawiona po raz drugi msza święta w intencji rzemieślników ziemi złotoryjskiej. W mszy uczestniczyli Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu p. Z. Ładziński, przedstawiciel władz samorządowych Starosta Powiatu Złotoryjskiego p. R. Raszkiewicz, delegacja z Bractwa Kopaczy Złota, oraz rzemieślnicy wraz z rodzinami. Mszę odprawił Ojciec Bogdan Koczor – proboszcz parafii. Po mszy odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu p. Z. Ładziński odznaczył platynowym medalem im. Jana Kilińskiego p. Jana Szemiota – ur. 4.09.1935 r. szeroko znanego, cenionego i szanowanego rzemieślnika. Do dnia dzisiejszego aktywnie pracującego i działającego w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotoryi pełniącego funkcję Sędziego Cechu. Posiadającego tytuł mistrza – instalatorstwa elektrycznego oraz elektromechanika.
Spotkanie zakończono dzieląc się opłatkiem życząc sobie wszystkiego dobrego i aby wszyscy spotkali się za rok w tym samym gronie i w zdrowiu.

Starszy Cechu

Andrzej Piekut

Członkowie Zarządu

 • Starszy Cechu – p. Andrzej Piekut
 • Podstarszy Cechu – p. Władysław Majoch
 • Sekretarz – p. Zygmunt Apostoluk
 • Skarbnik – p. Andrzej Podsiadło

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

P.H.U. „AGA-TRANS” MARIUSZ MALISZEWSKI PIELGRZYMKA
AGA-TRANS FIRMA Z DŁUGOLETNIM STAŻEM, DZIAŁAJĄCA NA RYNKU OD 2001 R. TRANSPORT KRAJOWY, MIĘDZYNARODOWY, WYWROTKI,PLANDEKI, SPEDYCJA, SPRZEDAŻ KRUSZYW, MECHANIKA POJAZDOWA, CZĘŚCI, WULKANIZACJA, OPONY. DZIAŁAMY SPRAWNIE, TERMINOWO I PROFESJONALNIE.

Proboszczów 140, 59-524 Pielgrzymka

tel. kom. +48 609-517-757

tel. +48 76 878 02 40

agatrans.maliszewski@gmail.com

www.agatrans.eu

AUTO-KOMPLEX S.C. PAWEŁ JASIŃSKI, ARTUR SIEROŃ - ZŁOTORYJA
POSIADAMY NIEZBĘDNY SPRZĘT, KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI, ŻEBY WYKONYWAĆ SWÓJ FACH. MAMY SWOICH STAŁYCH KLIENTÓW, KTÓRZY WRACAJĄC DO NASZEGO WARSZTATU PO KOLEJNĄ USŁUGĘ, DAJĄ NAM DOWÓD SWOJEGO ZAUFANIA, DOCENIAJĄC WYKONANE PRZEZ NAS FACHOWO I SOLIDNIE NAPRAWY Z POPRZEDNICH WIZYT. JESTEŚMY FIRMĄ, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW BLACHARSKICH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, LAKIEROWANIA A TAKŻE SPAWANIA ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH.

ul. Legnicka 37, 59-500 Złotoryja

tel. +48 503 162 914

www.autokomplex.pl

R4 MOTOR SPORT S.C. MAREK CWOJDZIŃSKI, KATARZYNA SKRZYPIEC, PIOTR SKOCZYPIEC - ZŁOTORYJA
MECHANIKA POJAZDOWA, KOMPLEKSOWE NAPRAWY, WYMIANA OLEJU. NOWOCZESNA METODA KONSERWACJI SILNIKA, WULKANIZACJA, ELEKTROMECHANIKA. SERWIS KLIMATYZACJI. PROFESJONALNA OBSŁUGA, WYKWALIFIKOWANI MECHANICY, NOWOCZESNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY. DORADZTWO W ZAKRESIE NAPRAW. SZKOLENIE UCZNIÓW.

ul. Legnicka 37, 59-500 Złotoryja

tel. +48 512 490 870

R4 MOTOR SPORT S.C.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „WIR” WŁADYSŁAW MAJOCH ZŁOTORYJA
FIRMA SCHODY-WIR OD WIELU LAT ZAJMUJE SIĘ PROJEKTOWANIEM I WDRAŻANIEM SCHODÓW. W PRZYPADKU SCHODÓW DYWANOWYCH STAWIAMY DOPIERO PIERWSZE KROKI, JEDNAK STARAMY SIĘ DORÓWNAĆ FIRMOM, KTÓRE W CHWILI OBECNEJ WIODĄ PRYM, JEŚLI CHODZI O PRODUKCJĘ SCHODÓW DYWANOWYCH. MOŻEMY POSZCZYCIĆ SIĘ TYM, IŻ Z SUKCESEM, A CO NAJWAŻNIEJSZE WIELKIM ZADOWOLENIEM KLIENTÓW WDROŻYLIŚMY KILKA RODZAJÓW TEGO EKSKLUZYWNEGO PRODUKTU, JAKIM SĄ BEZ WĄTPIENIA SCHODY DYWANOWE.

ul. Grunwaldzka 21, 59-500 Złotoryja

tel. +48 76 87 87 963

biuro@schody-wir.pl

www.schody-wir.pl

AUTO NAPRAWA SP. C. ANDRZEJ PIEKUT, LESZEK ZYNEK
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE POJAZDÓW, SERWIS KLIMATYZACJI, WULKANIZACJA, GEOMETRIA KÓŁ, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA.

ul. Zagrodzeńska 1, 59-524 Pielgrzymka

tel. +48 76 87 81 400

Z.U.H. ROBTECH ROBERT KOZAJDA
WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWLANYCH. INSTALACJE: ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE. W ZAKRESIE USŁUG: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE, ODGROMOWE, POMIARY ELEKTRYCZN, POMIARY ELEKTRYCZNE I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO ZLECENIA.

ul. Rzemieślnicza 8, 59-500 Złotoryja

tel. +48 604 403 609

Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
59-500 Złotoryja, Aleja Miła 18
tel. +48 76 878 17 14
e-mail: cechzlotoryja@op.pl