Zgierz, ul. Armii Krajowej 2
tel. +48 42 716 20 13