CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH WE WRZEŚNI

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił okres odbudowy nie tylko miasta ale także działalności gospodarczej, zakładów rzemieślniczych i organizacji cechowych rozwiązanych w okresie okupacji. Jako pierwszy wznowił działalność Cech Szewców, później Cech Krawców, Piekarzy, Fryzjerów Damskich i Męskich oraz Perukarzy, Cech Kołodziejów, Stolarzy, Cech Kowalsko-Ślusarski a także Cech Budowlano-Murarski.

W 1945 roku liczba warsztatów rzemieślniczych na terenie powiatu wynosiła 355, a naczelnym zadaniem było uruchomienie działalności produkcyjnej. Nie było to jednak łatwe zadanie. W mieście było zaledwie sześć piekarni, których produkcja w większości przeznaczona była dla wojsk radzieckich walczących o Poznań, pozostałe zakłady były bardzo zniszczone lub pozbawione maszyn. Panował ogólny niedostatek wszelkich surowców. Wielką rolę przy organizowaniu życia po wojnie pełnił starszy cechu piekarzy – Antoni Zamysłowski – przedwojenny wiceburmistrz i działacz społeczny.

13 września 1945 roku przedstawiciele wrzesińskich cechów utworzyli Powiatowy Związek Cechów, którego prezesem został Antoni Zamysłowski.
26 lutego 1947 roku w celu ujednolicenia i koordynowania zaopatrzenia rzemiosła, powstała Pomocnicza Spółdzielnia Członków Powiatowego Związku Cechów, ale po roku działalności została rozwiązana.
31 grudnia tego samego roku Powiatowy Związek Cechów skupiał 10 cechów, zrzeszając 365 rzemieślników.
Okres ten, nie był jednak dla rzemiosła sprzyjający. Utrudniony dostęp do surowców, nasilające się kontrole, domiary przyczyniły się do zamykania zakładów rzemieślniczych. O ile w 1950 roku odnotowano w rzemiośle 400 zakładów, to już w 1952 tylko 212. Rzemieślnicy nie poddawali się jednak.

30 czerwca 1953 roku powołano do życia Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni.
W skład pierwszego zarządu weszli:

 • starszy cechu – Klemens Lipiński (złotnik, zegarmistrz),
 • podstarszy – Wacław Zieliński (stolarz),
 • sekretarz – Marian Jeske (szewc),
 • skarbnik – Florian Trzciński (kowal),
 • członkowie zarządu – Andrzej Kowalczyk (krawiec), Lucyna Marciniak (czapnik), Aleksander Matuszewski.

Wydarzenia 1956 roku przyniosły krótką poprawę tych warunków.
W 1956 roku odbyło się walne zgromadzenie, na którym wybrano nowe władze cechowe. Starszym cechu został Wacław Zieliński (stolarz), a podstarszymi Marian Jażdżewski (mechanik samochodowy) i Jan Smolarek (tapicer). W takim składzie zarząd pracował przez kilka kadencji. Nadal panował w gospodarce system nakazowo-rozdzielczy, w którym prywatne usługi i rzemiosło traktowane było po macoszemu. Ograniczano przydział surowców a cały system podatkowy i prawny dyskryminował prywatną działalność gospodarczą. Przy takiej polityce liczba zakładów rzemieślniczych rosła powoli.

W 1965 roku wybrano nowy zarząd Cechu:

 • starszym cechu został – Wacław Zieliński,
 • podstarszymi – Edward Kulczak i Jakub Jankiewicz (piekarz) a sekretarzem Wacław Sierszula (malarz).

W 1970 roku we Wrześni funkcjonowały 434 zakłady rzemieślnicze, zatrudniające 924 osoby. Najliczniej reprezentowana była branża budowlana – 133 zakłady, metalowa – 98 warsztatów. Szkoleniem zajmowały się niemal wszystkie zakłady. W 1974 roku w mieście pracowało ponad tysiąc rzemieślników, w tym 375 uczniów kształcących się w różnych zawodach.

Od 1964 roku prowadzone były działania aby Cechowi Rzemiosł Różnych we Wrześni zapewnić godziwą siedzibę. Jednak ta idea przez wiele lat napotykała na wiele przeszkód, a ówczesne władze nie rozumiały potrzeb rzemieślników.
Liczne zabiegi, apele i interwencje przyniosły w końcu efekt w postaci wydania pozwolenia na budowę Domu Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dobrowolna zbiórka pieniężna wrzesińskich rzemieślników na ten cel. W czerwcu 1970 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym i 24 października tego samego roku wmurowano kamień węgielny. Budynek został usytuowany, przy najstarszej wrzesińskiej ulicy – ulicy Kościelnej. Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nastąpiło w grudniu 1973 roku. Obiekt wykonano według projektu Andrzeja Chudziaka. Dom Cechu Rzemiosł Różnych stał się miejscem spotkań rzemieślników, szkoleń i okolicznościowych uroczystości. Centrum kultury i kształcenia.
W 1997 roku aż 90% rzemieślników posiadało uprawnienia pedagogiczne i szkoliło 768 uczniów, z czego 147 w dziedzinie stolarstwa, a około 100 w zakresie blacharstwa, lakiernictwa i mechaniki samochodowej.
W tym samym roku doszło do uroczystego poświęcenia sztandaru Cechu, który został ufundowany już w 1973 roku.
Oprócz kształcenia młodych ludzi, przez doświadczonych rzemieślników – nauczycieli zawodu, organizacja cechowa zajmuje się pielęgnowaniem i podtrzymywaniem tradycji rzemieślniczych. Organizowane w Domu Cechu spotkania pokoleniowe rzemieślników są okazją do wymiany doświadczeń, wspomnień i wzajemnych kontaktów. Do takich spotkań należą coroczne spotkania opłatkowe Seniorów Cechu wrzesińskiego z Zarządem. W Domu Cechu odbywają się również uroczystości jubileuszowe firm rzemieślniczych, np. w 1999 roku – „125-lecie Cukierni Szwarc”.
W historii Cechu wrzesińskiego nie można pominąć osób, które kierowały biurem Cechu i wiele lat swojego życia poświęcili tej pracy:

 • Irena Więcławska – 1950-1955,
 • Stanisław Baryłkiewicz – 1959-1963,
 • Antoni Majchrzak – 1964-1965,
 • Irena Więcławska – 1966-1972,
 • Zofia Podolak – 1973-1995,
 • Halina Nowak

cech-wrzesnia1

Cech jako organizacja samorządu gospodarczego:

 • promuje działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła,
 • sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,

W zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

 • prowadzi wykaz pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno pracodawców jak i dla pracowników młodocianych
 • udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,
 • przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,
 • promuje naukę zawodu prowadzoną w zakładach rzemieślniczych

Cech:

 • reprezentuje rzemieślników wobec urzędów i organizacji,
 • pomaga w wypełnianiu wszelkich wniosków i dokumentów,
 • prowadzi działania mające na celu integrację środowiska rzemieślniczego, poprzez organizację spotkań okolicznościowych.

Prezes Cechu

MARIAN GAWRON

Starszy Cechu - Marian Gawron
Starszy Cechu – Marian Gawron

Członkowie Zarządu

ZDZISŁAW TĄDROWSKI
PRZEMYSŁAW KUCHORA
WALDEMAR ANDRYSZAK
KAZIMIERZ PODLEWSKI
ZBIGNIEW BANASZAK
STANISŁAW CHOŁUJ

Sekretarz

WALDEMAR ANDRYSZAK

Skarbnik

KAZIMIERZ PODLEWSKI

Zastępcy Członków Zarządu

ANDRZEJ OWCZARZAK
EUGENIUSZ PIETRASZAK

cech-wrzesnia3

W BUDOWIE

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

CUKIERNIA KUCZORA PRZEMYSŁAW KUCZORA
CUKIERNIA SPEŁNIAJĄCA SŁODKIE MARZENIA KAŻDEGO KLIENTA, BOGATA OFERTA BABEK, CIASTECZEK, CIAST I TORTÓW. NIESAMOWITE TORTY WESELNE, URODZINOWE, OKOLICZNOŚCIOWE. WIELOLETNI NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY W ZAWODZIE: CUKIERNIK. SKLEPY FIRMOWE WE WRZEŚNI I SŁUPCY.

62-300 Września, ul. Grunwaldzka 17

tel. +48 61/436 09 12

biuro@cukiernia-kuczora.pl

www.cukiernia-kuczora.pl

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI BARBARA SZEWCZYK
BOGATY PROGRAM OPIEKI I ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, ZAJĘCIA DODATKOWE, BEZPŁATNY ODDZIAŁ 5 GODZINNY, PUNKT WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. WYKSZTAŁCONA KADRA OPIEKUNÓW.

62-300 Września, ul. 3 Maja 4

tel. +48 61/436 19 37

przedszkole-1@wrzesnia.pl

www.p1wrzesnia.edupage.org

BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDOWA AUTO COMPLEX EUGENIUSZ PIETRASZAK - ROK ZAŁOŻENIA 1991
NAPRAWA SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH, MECHANIKA, DIAGNOSTYKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, GEOMETRIA KÓŁ, WULKANIZACJA, KLIMATYZACJA. UCZESTNIK SIECI EUROWARSZTAT.
62-300 Września, Gutowo Małe, ul. Powidzka 27, tel. +48 61/438 83 01, kom. +48 601 753 760, e-mail: pietraszak@eurowarsztat.pl, www.autocomplex-pietraszak.pl
RESTAURACJA "AUSTERIA" MAGDALENA WOZIŃSKA
CICHE I MALOWNICZE MIEJSCE, PRZYJEMNY WYSTRÓJ, WYŚMIENITA KUCHNIA POLSKA, PROFESJONALNA I MIŁA OBSŁUGA. ORGANIZACJA PRZYJĘĆ WESELNYCH (SALE NA 100 I 45 OSÓB) I INNYCH UROCZYSTOŚCI.
62-300 Września, Sokołowo, ul. Bitwy pod Sokołowem 2, tel. +48 61/438 75 41, e-mail: kontakt@restauracjaausteria.com.pl
ZAKŁAD BETONIARSKI PIOTROWSCY SP.J.
W OERCIE: STROPY, BETON, BLOCZKI FUNDAMENTOWE, NADPROŻA STRUNOBETONOWE, OGRODZENIA BETONOWE, PUSTAKI, SYSTEMY KOMINOWE.
62-330 Nekla, ul. Dworcowa 22A, tel. +48 61/437 20 79 fax +48 61/438 63 13, kom. +48/508 267 883, e-mail: info@piotrowscy.pl, www.piotrowscy.pl
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "IGA" MILISZEWSKI TADEUSZ
SERWIS OGUMIENIA, OPONY DO POJAZDÓW: OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, ROLNICZYCH, WIDLAKÓW. OLEJE I FILTRY.
62-300 Września, ul. Sikorskiego 34, tel. +48 61/436 07 16, fax +48 61/437 79 26, kom. +48 602 676 206
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWA CHATKA" JUSTYNA JASTRZĘBSKA
PRZEDSZKOLE UMOŻLIWIAJĄCE DZIECKU WŁAŚCIWY ROZWÓJ, ROZBUDZAJĄCE CIEKAWOŚĆ ŚWIATA, KSZTAŁTUJĄCE DZIECI ŚMIAŁE, TWÓRCZE I O SZEROKICH ZAINTERESOWANIACH. WYSOKIE KWALIFIKACJE ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO. BOGATA OFETA ZAJĘĆ DODATKOWYCH.
62-300 Września, ul. gen. T. Kutrzeby 1, tel. +48 660 322 901, e-mail: tchtka@wp.pl, www.teczowachatka.eu

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni
Ul. Kościelna 5, 62-300 Września

Tel./fax +48 61 43-623-69
Tel. kom. +48 665-362-369

E-mail: biuro@cech-wrzesnia.pl
www.cech-wrzesnia.pl