CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wzmianki o rzemiośle ostrowskim sięgają XVI wieku. Natomiast z organizacją cechową na terenie miasta mamy do czynienia w wieku XVIII. Do całkowitej jednak organizacji cechów ostrowskich w sensie prawnym doszło w latach 1730-1740. Do najwcześniejszych zorganizowanych cechów należą krawiecki, szewski i kowalski. Właściwym organizatorem ostrowskiego rzemiosła był Franciszek Bieliński, który poprzez małżeństwo z wdową Przebendowską stał się właścicielem dóbr przygodzkich, a tym samym i miasta Ostrowa. Podpisami Przebendowskiego i Bielińskiego uwierzytelniano prawie wszystkie dokumenty cechowe.

Dokładniejszą statystykę ostrowskiego rzemiosła posiadamy z roku 1793 ze spisów pruskiej administracji, która zaczęła po rozbiorach kontrolować te tereny. Na 2541 mieszkańców miasteczka przypadło 80 sukienników, 20 handlarzy suknem, 12 płócienników, 7 postrzygaczy, 3 farbiarzy, 46 krawców, 49 szewców, 30 kuśnierzy, 24 rzeźników, 15 młynarzy, 16 piekarzy, 8 kołodziejów, 7 stolarzy. Liczby te w porównaniu z ilością mieszkańców miasteczka świadczą o tym, że Ostrów był poważniejszym ośrodkiem wytwórczym w okolicy. Momentem decydującym dla ostrowskiego rzemiosła była budowa linii kolejowej w drugiej połowie XIX wieku. Inwestycja ta wpłynęła zasadniczo na rozwój miasta i rzemiosła.

Jak wykazują zachowane dokumenty cechowe i inne noty archiwalne, rzemieślnicy ostrowscy dbali o swą polską autonomię w okresie zaborów. Najwymowniejszym tego dowodem jest polski język w dokumentach cechowych, mimo znanego w historii ogólnego nacisku administracyjnego Niemców na wszystkie ośrodki gospodarczego i kulturalnego życia.
Ciekawym terenem działalności rzemiosła była akcja kulturalna w okresie zaborów, a szczególnie w okresie germanizacji po zwycięstwie Niemców nad Francją w roku 1870. Rzemiosło skupiało się w Towarzystwie Czeladzi, Młodych Przemysłowców i w innych organizacjach podtrzymując polskość i przywiązanie do historii swego narodu.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 cechy ostrowskie w całości kontynuowały swą pracę organizacyjną.

Dokształcanie uczniów rzemieślniczych datuje się na terenie Ostrowa od 1880 roku. Szkolnictwo zawodowe tego czasu walnie przyczyniło się do rozwoju dzisiejszej metalowej specjalności ekonomicznej miasta Ostrowa. Po roku 1923 dokształcanie zawodowe rozwinęło się bardzo prężnie.

cech-ostr-wlkp-hist1

cech-ostr-wlkp-hist2

Rzemiosło kształciło uczniów we wszystkich kierunkach zawodowych, przeważało jednak liczbowo szkolenie w zakresie mechaniki.

W roku 1939 powołano do służby wojskowej dużą ilość członków cechowych. Na polach wielu bitew spełnili oni swój żołnierski obowiązek. Po roku 1945 życie cechowe wykazuje różne fazy rozwojowe zależnie od dyrektyw gospodarczych ogólniejszej natury.

Inna kartą ostrowskiego rzemiosła jest ruch spółdzielniany. Po 1945 roku na terenie miasta powstawały spółdzielnie z inicjatywy cechów i samorządu gospodarczego. Rzemieślnicy widzieli w spółdzielniach instytucję, która miała zapobiegać przydziałowym brakom.

W maju 1945 roku z polecenia Izby Rzemieślniczej powołano do życia Zarząd Powiatowego Związku Cechów. Prezesem został inż. Julian Kornaszewski. Siedzibą Powiatowego Związku Cechów był lokal zastępczy przy ulicy Kolejowej.
Lata tuż po wojnie to duży napływ uczniów. Z tego też powodu Izba Rzemieślnicza powołała do pracy VII okręg z 24 komisjami egzaminacyjnymi w Ostrowie. Okręg ten obejmował powiaty ostrowski i kępiński.

W lutym 1945 roku pierwszy egzamin w zawodzie rzeźnicko-wędliniarskim przeprowadził Starszy Cechu Stanisław Woschke. Egzamin ten może uchodzić za pierwszy rzemieślniczy egzamin w Polsce Ludowej po II wojnie światowej.
Mimo trudności cechy ostrowskie organizują wystawy swej produkcji z okazji obchodów Pierwszego Maja czy Święta 22 Lipca.

cech-ostr-wlkp-hist3

Już w roku 1947 podejmuje się myśl budowy własnego domu rzemieślników. Na cele te przyznano cechom dom przy ulicy Ułańskiej (dzisiejsza Wojska Polskiego).
Do roku 1948 zauważyć można wzrost ilości warsztatów, po 1948 roku następuje wyraźne zahamowanie rozwojowe aż do 1954 roku. Od tego czasu sytuacja w rzemiośle zmienia się na korzyść i z małymi zmianami, warunki stale polepszają się. Zjawisko zamykania warsztatów przed 1955 rokiem wpłynęło niekorzystnie na tok życia gospodarczego. W tym też czasie należy zanotować znikome przydziały surowcowe dla warsztatów.

Dla prawidłowego funkcjonowania życia cechowego koniecznością stała się budowa nowej siedziby Związku Cechów. Prace rozpoczęto w lipcu 1958 roku zakupieniem placu pod budowę, a ukończono oddaniem do użytku w dniu 14 listopada 1964 roku. Nowa siedziba stała się ośrodkiem życia nie tylko cechowego ale służy też wielu kulturalnym imprezom w Ostrowie.
Końcowe lata XX wieku to ścisła współpraca ówczesnego Prezydenta Ostrowa ze środowiskiem rzemieślniczym i Cechem. Przedstawiciele rzemiosła byli członkami wielu komisji społecznych i gospodarczych, uczestnicząc w posiedzeniach z głosem doradczym.

Ostrowskie rzemiosło dobrze radzi sobie w nowych czasach. Nie brakuje chętnych do nauki zawodu, młodzi adepci znajdują zatrudnienie, a co jakiś czas do łask powracają dawne profesje. Rozwój Ostrowa i regionu to w dużej mierze zasługa właścicieli drobnych zakładów usługowych i produkcyjnych. Tworząc kulturę manualną tworzyli też podwaliny gospodarki miasta.

Kontynuatorem tych tradycji jest Cech Rzemiosł Różnych. Cały jego Zarząd pracuje społecznie. Pracami Zarządu kieruje Starszy Cechu, Ryszard Glapa. Swoją funkcję pełni już ponad 25 lat, najdłużej w historii Cechu. Jednocześnie jest Prezesem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Jako zasłużony przedsiębiorca i działacz na rzecz środowiska rzemieślniczego otrzymał w 2014r. na Kongresie Rzemiosła Polskiego najwyższe odznaczenie – Szablę J. Kilińskiego.
Z inicjatywy Ryszarda Glapy została utworzona w budynku Cechu Sala Historii Rzemiosła Południowej Wielkopolski, jak również stała siedziba Związku Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim

Poza zadaniami statutowymi Cech jest prekursorem działań w skali ogólnopolskiej i unijnej.
Zarząd Cechu zainicjował 25 lat temu konkurs w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz prawa pracy dla uczniów pobierających naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Początkowo był to konkurs jednostopniowy cechowy na bazie współpracy z jedną ostrowską szkołą. Po 10 latach zainteresowała się konkursem PIP w Ostrowie, następnie Izba Rzemieślnicza w Kaliszu i w następnym roku był już Konkursem Ogólnopolskim, rozgrywanym od 15 lat corocznie pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.

Jako pierwszy w Polsce, Cech nawiązał współpracę z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Ostrowie Wielkopolskim jako pilotażową w skali kraju, która trwa do dzisiaj.
Cech Rzemiosł Różnych jako jedyny w Polsce reprezentujący polskie szkolnictwo zawodowe przystąpił do społecznego programu MOBILINT. Był to produkt edukacyjny, stanowiący profesjonalną bazę zawodową dla doradców zawodowych pracujących na terenie szkół, cechów, zakładów pracy, w celu przyszłego nowego programu nauczania zawodowego pod potrzeby Unii Europejskiej.

Cech Rzemiosł Różnych jako organizacja pozarządowa nie otrzymuje żadnej pomocy z zewnątrz. Ale mimo to skutecznie dba o szkolenie nowych kadr i przekazywanie nowym pokoleniom rzemieślniczych umiejętności.

W BUDOWIE

Starszy Cechu

Ryszard Glapa

Członkowie Zarządu

Ryszard Glapa – Starszy Cechu
Stanisław Kuroszczyk – I Podstarszy Cechu
Mirosław Morisson – II Podstarszy Cechu
Ewa Ibron – Sekretarz
Jan Bugajski – Członek
Marzena Olek – Członek
Andrzej Prokop – Członek
Dorota Zwierz – Członek
Krystyna Ziemkowska – Kierownik Biura Cechu

Komisja Rewizyjna

Tomasz Glapa – Przewodniczący
Anna Włodarczyk – Zastępca Przewodniczącego
Kinga Łojek-Kałużna – Sekretarz

Skład Sądu Cechowego

Władysław Zdunek – Przewodniczący
Mieczysław Wróblewski – Zastępca Przewodniczącego
Aleksander Nawrocki – Członek

Miasto - siedziba Cechu

cech-ostr-wlkp-gal1 cech-ostr-wlkp-gal2

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

STOLMAR MARIUSZ CIERNIEWSKI
MEBLE KUCHENNE ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, SZAFY, SCHODY, DRZWI, PROJEKT POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA, WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI I PROJEKTANTAMI, REALIZACJA ZLECEŃ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. PROFESJONALIZM, DOKŁADNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE.

63-440 Raszków, Koryta 60

tel. +48 663 316 565

stolmarkoryta@wp.pl

STOLMAR - RZEMIOSLO.ORG

DOROTA ZWIERZ - SALON FRYZJERSKI
SALON Z TRADYCJAMI, STWORZONY PRZEZ DANUTĘ I JANA WRÓBEL W 1971 ROKU. OBECNIE PROWADZONY PRZEZ CÓRKĘ DOROTĘ ZWIERZ. PROFESJONALNE USŁUGI FRYZJERSKIE DAMSKO-MĘSKIE, ZABIEGI PIELĘGNACYJNE WŁOSÓW, MODELOWANIE, STRZYŻENIE, KOLORYZACJA. MOTTO FIRMY: ZNAJDŹ SWÓJ STYL... Z NASZĄ POMOCĄ. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 21

tel. +48 725 767 740

MECHANIKA POJAZDOWA PAWEŁ HERBIK
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE: PODSTAWOWA OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA SAMOCHODÓW. NAPRAWY MECHANICZNE, AKCESORIA I USŁUGI DODATKOWE. CECHUJE NAS SOLIDNOŚĆ, RZETELNOŚĆ I PROFESJONALIZM. ZAWSZE DBAMY O ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-460 Nowe Skalmierzyce, Śliwniki, ul. Nowa 43

tel. +48 509 777 140

tel. +48 506 060 703

rafal.herbik@wp.pl

www.herbik.motointegrator.pl

PHUW ALFA SP. Z O.O., SP. K.
WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SN I NISKIEGO NAPIĘCIA, SYSTEMÓW P.POŻ., INSTALACJI CCTV I SSWiN, WYKRYWANIA GAZU - GAZEX, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH. POLECAMY RÓWNIEŻ ZAKUP TOWARÓW Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W NASZEJ HURTOWNI PRZY UL. DŁUGIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sadowa 26

tel. +48 663 913 920

info@alfaelectro.pl

www.alfaelectro.pl

PIEKARNIA SPÓŁKA JAWNA ZENON I KRYSTYNA WIECZOREK
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ, ZAJMUJĄCA SIĘ WYPIEKIEM PIECZYWA ORAZ AROMATYCZNYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PÓŁCUKIERNICZYCH. PIEKARNIA STAWIA NA JAKOŚĆ, NATURALNE PRODUKTY, NIESPOTYKANE WALORY SMAKOWE I NAJWYŻSZY POZIOM OBSŁUGI, CO SPOTYKA SIĘ Z UZNANIEM KLIENTÓW. WŁASNE SKLEPY FIRMOWE. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Odolalnowska 42

kom. +48 500 176 567

biuro@piekarniawieczorek.pl

PIEKARSTWO SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ANDRZEJ WALCZAK
FIRMA Z TRADYCJĄ OD 1910 ROKU. PIECZYWO PRODUKOWANE W OPARCIU O POLSKIE RECEPTURY ZE SKARBNICY PIEKARSKIEGO RZEMIOSŁA, BEZ SZTUCZNYCH KONSERWANTÓW I DODATKÓW. BOGATA I SMACZNA OFERTA: WIELE GATUNKÓW CHLEBA, PYSZNE BUŁECZKI, PIECZYWO SŁODKIE, WYPIEKI ŚWIĄTECZNE, AROMATYCZNE PIERNIKI. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-460 Skalmierzyce, ul. Ostrowska 30

tel. +48 62/762 23 67

piekarnia.walczak@wp.pl

USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI MIROSŁAW STACHURSKI
ZAKŁAD STOLARSKI JEST FIRMĄ RODZINNĄ, ZAŁOŻONĄ W 1977 ROKU. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE STOLARNIĘ BUDOWLANĄ, PRODUKUJEMY I MONTUJEMY OKNA, SCHODY ORAZ DRZWI (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE). WYKONUJEMY NIETYPOWE ZLECENIA INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bukowa 23

kom. +48 693 030 146

uzs@poczta.fm

www.stolarstwo-ostrow.pl

SOFA-LUX ZYBAŁA GRZEGORZ
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ, SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI MEBLI WYPOCZYNKOWYCH, TAPICEROWANYCH, KRZESEŁ I STOŁÓW I WITRYN. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-421 Przygodzice, Wysocko Małe, ul. Górna 10

tel. 62 593 68 68

tel. kom. +48 509 018 529

meble@sofa-lux.eu

www.sofa-lux.pl

ZAKŁAD TAPICERSKI EUGENIUSZ URBAN
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ. SPECJALILUJEMY SIĘ W PRODUKCJI I RENOWACJI - NAPRWA BIEŻĄCYCH MEBLI TAPICEROWANYCH, ZESTAWÓW WYPOCZYNKOWYCH, FOTELI, KRZESEŁ, ITP. NA ŻYCZENIE KLIENTA INNE MEBLE NA WYMIAR. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Jarzębinowa 12

tel. kom. +48 508 735 896

ZAKŁAD USŁUGOWY "ELEKTROINSTAL" MARIAN PRZYBYLSKI
FIRMA OD PONAD 25 LAT DZIAŁA W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ. REALIZUJE INWESTYCJE JAKO GENERALNY WYKONAWCA ORAZ PODWYKONAWCA SZEROKO POJĘTYCH PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH I POMIAROWYCH, MIĘDZY INNYMI: LINIE KABLOWE NN I SN, STACJE TRANSFORMATOROWE, ROZDZIELNIE GŁÓWNE, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE INTELIGENTNE, INSTALACJE ODGROMOWE, OŚWIETLENIE ULICZNE, POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. USŁUGI MINIKOPARKĄ, PODNOŚNIKAMI KOSZOWYMI. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Powstania Listopadowego 11

tel. kom. +48 606 427 489

elektroinstal64@interia.pl

www.facebook.com/z.u.elektroinstal

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE RAFAŁ TĘSIOROWSKI
FIRMA Z TRADYCJAMI, NA RYNKU ISTNIEJE OD 1991 ROKU. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE: DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, ELEWACJE, SZPACHLOWANIE I MALOWANIE AGREGATEM. CECHUJE NAS FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-410 Ostrów Wielkopolski, Karski, ul. Środkowa 47

tel. kom +48 500 135 609

kamila.bank@interia.pl

MECHANIKA, BLACHARSTWO POJAZDOWE JAN ZYBAŁA
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE AUT OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, BLACHARSTWO, WULKANIZACJA, KLIMATYZACJE, POMOC DROGOWA. PROFESJONALNA OBSŁUGA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-430 Odolanów, Raczyce, ul. Leśna 5, tel. +48 606 97 40 61, e-mail: mechanika.blach9@wp.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "STOLARSTWO" RAFAŁ LAREK
FIRMA DZIAŁA OD 1987 ROKU. W SWOJEJ PRACY ŁĄCZY TRADYCJĘ, STOLARSKIE DOŚWIADCZENIE I NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE. ZAKŁAD SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI DRZWI, SCHODÓW, DRABIN I LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH. SZKOLIMY UCZNIÓW.
63-400 Ostrów Wielkopolski, Lamki 48c, tel. +48 62/734 93 06, kom. +48 795 440 852, www.stolarstwolarek.pl
USŁUGI MALARSKO-TAPECIARSKIE DARIUSZ STACHOWICZ
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIACZENIEM SPECJALIZUJĄCYM SIĘ W WYKOŃCZENIU WNĘTRZ. REALUZUJEMY WSZELKIE PRACE OGÓLNO-REMONTOWE. SZKOLIMY UCZNIÓW.
63-460 Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołob. ul. Ostrowska 60A, tel. kom. +48 504 932 446, e-mail: dariusz-stachowicz@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 34
63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. stacjonarny +48 62 736 20 51
E-mail: crrostrow@o2.pl
www.cech.ostrowwlkp.pl