Krapkowice, ul. Prudnicka 24
tel. +48 77 466 13 30
cech.krapkowice@gmail.com