logo-cech-chodziez

CECH RZEMIOSŁ ROŻNYCH W CHODZIEŻY

W XVII wieku na terenie powiatu chodzieskiego najsilniej rozwijały się i najliczniejsze były tzw. rzemiosła bytowe, czyli związane z zaspakajaniem potrzeb ludności: garncarstwo, sukiennictwo kowalstwo, kołodziejstwo, krawiectwo, szewstwo, rzeźnictwo i piekarnictwo.

W czerwcu 1852 roku powstał Cech Rzeźnicki, który przetrwał do zakończenia I wojny światowej.
Wraz z powstawaniem państwa polskiego, na nowo zaczęło się organizować życie rzemieślnicze. Cechy do 1927 roku działały na podstawie niemieckiego prawa przemysłowego (Regencja w Bydgoszczy), a po wprowadzeniu polskiego prawa przemysłowego cechy dostosowały się do jego przepisów. Cechy zrzeszone były w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Na koniec sierpnia 1939 roku w Chodzieży działało 9 cechów.

 1. Cech Stolarzy – Starszy Cechu Kazimierz Witosławski
 2. Cech Ślusarzy – Starszy Cechu Karol Liska
 3. Cech Kowali – Starszy Cechu Stanisław Klewicz
 4. Cech Krawców – Starszy Cechu Kazimierz Urbanek
 5. Cech Piekarzy i Cukierników – Starszy Cechu Maciej Kamieniarz
 6. Cech Fryzjerów i Perukarzy – Starszy Cechu Ignacy Knopf
 7. Cech Rzeźników – Starszy Cechu Stefan Stepczyński
 8. Cech Szewców – Starszy Cechu Franciszek Brzeziński
 9. Cech Kołodziei i Stelmachów – Starszy Cechu Józef Gładych

Druga wojna światowa to okres zastoju, wielu zniszczeń, większość zakładów przestaje istnieć.

Po wojnie, w czerwcu 1945 roku powołano Powiatowy Związek Cechów, którego przewodniczącym został mistrz ślusarski z Szamocina – Wiktor Deja. Przy Związku Cechów powstają cechy branżowe: stolarzy, kołodziei, krawców, piekarzy i cukierników, rzeźników i szewców. Na ich czele stanęli w większości przedwojenni starsi cechów. W Cechu Ślusarskim funkcję Starszego Cechu objął Władysław Frydrych, a w Cechu Fryzjerskim – Radion Gubrewicz. W tym czasie zrzeszonych było 320 zakładów

W 1948 roku powołane zostały Okręgowe Związki Cechów, a Chodzież została przypisana do okręgu wągrowieckiego. Dla powiatu chodzieskiego ustanowiono 8 cechów, cech ślusarzy połączono z kowalskim.

Kolejna reorganizacja została dokonana w 1950 roku, jej celem było stworzenie dużych organizacji. W związku z tym w powiecie chodzieskim w miejsce 8 istniejących powołano 5 cechów:

 1. Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych – Starszy Cechu Antoni Igła
 2. Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych – Starszy Cechu Władysław Frydrych
 3. Cech Rzemiosł Skórzanych – Starszy Cechu Franciszek Nawrocki
 4. Cech Rzemiosł Włókienniczych – Starszy Cechu Bernard Kieruj
 5. Cech Piekarzy, Młynarzy i Cukierników – Starszy Cechu Maciej Kamieniarz

W wyniku reorganizacji przeprowadzonej w 1953 roku, w każdym mieście powiatowym zostały powołane Cechy Rzemiosł Różnych z zarządami komisarycznymi.

W zarządzie Cechu zasiedli:

 1. Starszy Cechu – Franciszek Brzezicki
 2. Podstarszy – Stanisław Klewicz
 3. Sekretarz – Ignacy Michnik
 4. Skarbnik – Czesław Łukasiewicz
 5. Członkowie zarządu – Jan Matz, Paweł Dulat, Józef Gładych

W 1956 roku zniesiono zarządy komisaryczne. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Różnych powołano nowy skład zarządu:

 • Starszy Cechu – Kazimierz Serdecki
 • I Podstarszy – Franciszek Brzeziński
 • II Podstarszy – Franciszek Czekalski
 • Sekretarz – Jan Matz
 • Skarbnik – Edward Gendek
 • Członek zarządu – Ignacy Michnik

W wyniku podziału administracyjnego w 1975 roku Cech w Chodzieży został zlikwidowany, a jego członkowie przeniesieni do Cechu Rzemiosł Różnych w Pile i Wągrowcu. W Chodzieży działało jedynie przedstawicielstwo biura Cechu w Pile.
Rzemieślnicy powiatu chodzieskiego walczyli o przywrócenie swojej organizacji i w dniu 22 czerwca 1977 roku odbyło się zebranie organizacyjne, na którym podjęto uchwałę o reaktywowaniu Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży.
Decyzją Wojewody pilskiego z dnia 28 lipca 1977 roku Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży ponownie zaczął działać.

W skład zarządu weszli:

 • Starszy Cechu – Władysław Pacholczyk
 • I Podstarszy – Zygmunt Fredrych
 • II Podstarszy – Sylwester Kaczmarek
 • Sekretarz – Andrzej Ratajczak
 • Skarbnik – Edmund Kędziora
 • członkowie zarządu – Kazimierz Michalski, Leszek Wachowiak, Lech Synowicz i Edmund Mittmann.

Wejście w życie ustawy o działalności gospodarczej w 1989 roku zmieniło znacząco sytuację cechów. Do tego czasu warunkiem prowadzenia zakładu rzemieślniczego było posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Wprowadzona ustawa umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej bez kwalifikacji zawodowych, a przynależność do cechu była dobrowolna. Od tego momentu następuje spadek ilości zakładów zrzeszonych w cechach.

Obecnie wiodącymi branżami rzemiosła występującymi w zakładach zrzeszonych są: metalowa, motoryzacyjna, budowlana, fryzjerska, spożywcza: piekarnictwo, cukiernictwo, rzeźnictwo, gastronomia.

Członkami cechu są pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast i gmin: Chodzież, Ujście, Budzyń, Margonin, Szamocin.

Do podstawowych zadań statutowych Cechu należy:

 • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych,
 • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych (od spisania umowy do zdania egzaminu czeladniczego)
 • sporządzanie umów i wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń uczniowskich
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego po zdaniu egzaminu czeladniczego przez uczniów
 • doradztwo i instruktaż w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji finansowych i rozliczeń rocznych
 • sporządzenie deklaracji ZUS i ich przekazywanie drogą elektroniczną (odpłatnie)
 • pisanie podań, wniosków i odwołań
 • spisywanie protokołów powypadkowych
 • przygotowywanie wniosków o renty i emerytury
 • pomoc w kompletowaniu akt osobowych pracowników i uczniów
 • informacje i porady w zakresie bhp i kodeksu pracy
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji w zakresie ochrony środowiska
 • doradztwo i pomoc w innych sprawach zgłaszanych przez członków
 • organizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla zrzeszonych członków

Starszy Cechu

Edmund Kaczmarek

Członkowie Zarządu

Starszy Cechu – Edmund Kaczmarek
I Podstarszy – Tadeusz Jeśko
II Podstarszy – Krzysztof Piotrowski
Sekretarz – Zenona Cieślik
Skarbnik – Przemysław Ostański
Członek Zarządu – Zdzisław Musolf

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Dumke
Zastępca – Dorota Kołodziejczyk
Sekretarz – Adam Lisiewicz

Sąd Cechowy

Przewodniczący – Anna Jabłońska
Zastępca – Janusz Marczykowski
Sekretarz – Andrzej Świerczyński

W BUDOWIE

 

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INŻYNIERYJNE "INSMONT" SP. Z O.O.
INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, GAZOWE, CENTRALNE OGRZEWANIE, SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I GAZOWE, ODWODNIENIA TERENU, ROBOTY ZIEMNE I TRANSPORT. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALNY SPRZĘT.

64-800 Chodzież, ul. Notecka 36

tel./fax +48 67/282 28 52

przedsiebiorstwo@insmont.pl

www.insmont.pl

ŚLUSARSTWO - ROBOTY BUDOWLANE TADEUSZ JEŚKO
WYKONUJEMY KONSTRUKCJE STALOWE - HALE, WIATY, MAGAZYNY, OBORY. POKRYCIA: MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH, BLACH TRAPEZOWYCH Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I ORYNNOWANIEM. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NA WROTA I DRZWI Z PŁYTY WARSTWOWEJ ORAZ BLACHY TRAPEZOWEJ, OGRODZENIA I BALUSTRADY. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE.

64-800 Chodzież, ul. Notecka 31

tel. kom. +48 602 683 391

biuro@srb.com.pl

www.srb.com.pl

Z.P.H.U. ELEKTROINSTALATORSTWO DARIUSZ BIELECKI
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE: INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, BUDOWY LINII KABLOWYCH NN I SN, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, NAPRAWY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, INSTALACJE ODGROMOWE. SKLEP Z ART. ELEKTRYCZNYMI: KABLE, PRZEWODY, OSPRZĘT. FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ RÓWNIEŻ W ROBOTACH ZIEMNYCH I PRACACH NA WYSOKOŚCIACH. POSIADA WYSOKIEJ KLASY NARZĘDZIA, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT, DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM.

64-840 Budzyń, ul. Rogozińska 10

tel. kom. +48 693 705 881

elektroinstalatorstwo.s@o2.pl

www.elektrykbudzyn.pl

RESTAURACJA "KOMFORT" MARGONIN ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "HANIA" HANNA KUBACKA-GŁĄBIAK
PROFESJONALNA ORGANIZACJA I OBSŁUGA: WESEL, UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH, IMPREZ INTEGRACYJNYCH, FIRMOWYCH, KONFERENCJI BIZNESOWYCH, OBSŁUGA BANKIETÓW, IMPREZY PLENEROWE I PIKNIKI, HOTEL, RESTAURACJA, CATERING.

664-830 Margonin, ul. Cmentarna 19

tel. kom. kom. +48 605 104 505

info@restauracja-komfort.pl

www.restauracja-komfort.pl

SERWIS AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WULIS" KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
KOMPLEKSOWY SERWIS AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH: OGUMIENIE, FELGI (MASZYNOWE PROSTOWANIE FELG STALOWYCH I ALUMINIOWYCH), ZAWIESZENIE, REMONTY SILNIKA I PODZESPOŁÓW SILNIKA, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA I KLIMATYZACJA. NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY I DIAGNOSTYCZNY ORAZ PROFESJONALNA KADRA MECHANIKÓW ZAPEWNIA SKUTECZNĄ NAPRAWĘ I BEZPIECZNĄ JAZDĘ. SZKOLENIE UCZNIÓW.

62-700 Turek, ul. Andersa 13

wulkanizacja - auta osobowe: tel. +48 63/278 14 84

wulkanizacja - auta ciężarowe: ul. Uniejowska 62, tel. +48 63/289 25 15

wulis@wp.pl

www.wulis.pl

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA SP.J.
BOGATA OFERTA AUT DLA ODBIORCY INDYWIDUALNEGO I FIRM, NOWINKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE, PROFESJONALNA OBSŁUGA, DOGODNE WARUNKI ZAKUPU - KREDYT, LEASING, NAJEM DŁUGOTERMINOWY, STACJA KONTROLI POJAZDÓW, SERWIS GWARANTUJĄCY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWO, AKCESORIA.

64-850 Ujście, ul. Pilska 45

tel. +48 67/210 51 00

www.toyota-ukleja.pl

AUTO MARGO JUSTYNA SZMANIA
USŁUGI FRYZJERSKIE, STRZYŻENIE, STYLIZACJE, KOLORYZACJE, FANTAZYJNE UPIĘCIA, FRYZURY ŚLUBNE. SOLARIUM.
64-830 Margonin, ul. Słowackiego 33, tel. +48 67/284 65 17
"BIKMAL" FIRMA MALARSKO-BUDOWLANA MACIEJ KOSZNY
ROK ZAŁOŻENIA 1999 - KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE: MALOWANIE, TAPETOWANIE, SUFITY OWA, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, ELEWACJE, DOCIEPLENIA, TYNKI MASZYNOWE.
74-840 Budzyń, ul. Klonowa 6, tel. +48 508 234 781, e-mail: bikmal.koszny@op.pl
"MARGOSTAL - REWOLIŃSCY" SPÓŁKA JAWNA
PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY NOWOCZESNE KONSTRUKCJE STALOWE, SPECJALISTYCZNE WYROBY MAGAZYNOWE. REALIZUJEMY PROJEKTY KLIENTÓW. USŁUGI W ZAKRESIE: OBRÓBKI SKRAWANIEM I FREZOWANIEM I INNE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-830 Margonin, ul. Cmentarna 38, tel. +48 67/28 46 520, +48 67/28 47 110, e-mail: margostal@margostal.pl, www.margostal.pl
AUTO-MOTO DIAGNOSTYKA LEON NOWAK
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, ROZRZĄDY I INNE.
64-800 Chodzież, ul. Zwycięstwa 20, tel. +48 609 414 486, e-mail: auto-nowak@op.pl
ELEKTROTERM MARCIN JELENIEWSKI
FIRMA RODZINNA Z 30 LETNIĄ TRADYCJĄ, PRODUCENT OPOROWYCH PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH. W OFERCIE: PIECE DO METALU, CERAMIKI, PIECE SPECJALISTYCZNE ORAZ NAPRAWY PIECÓW. LAUREAT WIELU NAGRÓD I CERTYFIKATÓW.
64-800 Chodzież, Podanin. Os. Barwne 21, tel./fax +48 67/282 93 91, e-mail: biuro@elektroterm.pl, www.elektroterm.pl
PHU "EURO-AUTO" S.C. J.S. MARCZYKOWSCY
IMPORT SAMOCHODOÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE USŁUGI TRANSPORTOWE, NAPRAWY BIEŻĄCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU.
64-820 Szamocin, ul. Leśna 11, tel. + 48 67/283 33 68, kom. +48 602 303 286, e-mail: autoszamocin@o2.pl, www.autoszmocin.gratka.pl
PPUH STOLARSTWO PRZEMYSŁAW OSTAŃSKI
SZEROKI ZAKRES USŁUG STOLARSKICH. INDYWIDUALNE REALIZACJE. SZKOLENIE UCZNIÓW: STOLARZ.
64-830 Margonin, ul. 22 Stycznia 10, tel. kom. +48 608 125 806
STOŁÓWKA PIWNICZKA ŁASUCHA SŁAWOMIR RUSEK
OBIADY DOMOWE. ORGANIZOWANIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH I RODZINNYCH.
64-800 Chodzież, ul. Staszica 19, tel. +48 509 178 770
TAPICERSTWO S.C. DANUTA LENARCZYK, TOMASZ LENARCZYK
PRODUKCJA I TAPICEROWANIE KRZESEŁ, FOTELI. SZKOLENIE UCZNIÓW.
664-830 Margonin, Lipiniec 9, tel. +48 67/283 54 27, kom. +48 600 317 627, e-mail: tapicerstwo.lenarczyk@wp.pl, www.tapicerstwolenarczyk.pl
ZAKŁAD BUDOWY SIECI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH "EL-TEL" ROMUALD BIAŁCZYK
BUDOWA NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA, BUDOWA: STACJI TRANSFORMATOROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM.
64-800 Chodzież, ul. Boczna 10, tel. +48 606 707 963, e-mail: el_tel@post.pl
AUTO-SERWIS AUTO-CZĘŚCI "KWANDEX" ZDZISŁAW KWADRANS
NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, SERWIS OPON, CZĘŚCI ZAMIENNE.
64-840 Budzyń, ul. Piłsudskiego 34, tel. +48 67/284 38 62, +48 502 637 480, +48 502 637 458
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "AUTO-TECH" ANDRZEJ KUŁAKOWSKI
W ZAKRESIE USŁUG - NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, USŁUGI DIAGNOSTYCZNE, BLACHARSTWO, DOŚWIADCZENI MECHANICY, DOGODNE CENY, TERMINOWA REALIZACJA NAPRAW.
64-800 Chodzież, Podanin 34, tel. +48 67/282 75 91, kom. +48 609 139 009, e-mail: andrzej.kulakowski@o2.pl
GREWNLIN SP. Z O.O.
POŚREDNICWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, USŁUGI W ZAKRESIE: WYCENY NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, DORADZTWA PRAWNEGO I INWESTYCYJNEGO, POMOC W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 21, tel. +48 691 104 691, +48 67/283 52 63, e-mail: nieruchomosci@grewling.pl, www.nieruchomosci.grewling.pl
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I STOLARSKIE MICHAŁ POSZWA
SZEROKI ZAKRES USŁUG STOLARSKICH: DRZWI, SCHODY, ZABUDOWA WNĘK, PODŁOGI. DOŚWIADCZENIE I DBAŁOŚĆ O KAŻDY ELEMENT WYKOŃCZENIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
62-700 Turek, ul. Zdrojki Lewe 21, tel. +48 691 781 655, e-mail: michalposzwa@gmail.com
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "HENTER" TERESA PĘCHERSKA
MECHANIKA POJAZDOWA, ŚLUSARSTWO, WYNAJEM AUTOBUSÓW. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. SZKOLENIE UCZNIÓW..
Uniejów, ul. Dąbska 55, tel. +48 63/288 82 81, +48 601 86 34 81, e-mail: henter10@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży
ul. Raczkowskiego 1
64-800 Chodzież

Tel. stacjonarny +48 67 282 80 54
Tel. komórkowy +48 512 927 316
Fax +48 67 282 80 54

E-mail: cech.chodziez@wp.pl
www.chodziez.icech.pl