Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do założeń projektu budżetu na rok 2018

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do założeń projektu budżetu na rok 2018

Rząd zaznaczył, że największym wyzwaniem przyszłorocznego budżetu będzie niewiadoma dotycząca tego, ile osób zdecyduje się na przejście na emeryturę w wieku 60 – 65 lat po nabyciu takiego uprawnienia. Resort finansów przyjmuje, że na emeryturę może przejść 90 % uprawnionych, choć analizy wskazują na ok. 83 – 85 %. Może to obciążyć przyszłoroczny budżet kwotą 10 mld zł.”

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego przewidywana prognoza jest zbyt optymistyczna. Zgodnie z dostępnymi opiniami ekspertów – w budżecie na przyszły rok – rząd musi znaleźć ok. 9 mld zł oszczędności. W tej sytuacji niezbędne będzie cięcie wydatków a przestrzeń dla takich działań jest ograniczona z uwagi na kosztowne wydatki socjalne, jak wiek emerytalny i program „Rodzina 500 plus” oraz planowany wzrost wydatków na obronność i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niepewne wydaje się także założenie rosnącego popytu inwestycyjnego w sektorze prywatnym. Niestety, niektóre zapowiedzi ze strony rządu wobec przedsiębiorców (np. nowe instrumenty kontrolne biurokratyzujące działalność, nieuzasadnione zróżnicowanie w obciążeniach fiskalno-ubezpieczeniowych firm, o których mowa poniżej) jak i utrzymująca się od lat ogólna niepewność inwestycyjna przedsiębiorców mogą oznaczać, że inwestycje przedsiębiorstw nie przyspieszą.

Więcej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz