Spotkanie z przedstawicielami Unii Izb Odry i Łaby

Spotkanie z przedstawicielami Unii Izb Odry i Łaby

DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU


W dniu 26.08.216 roku odbyło się w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej spotkanie z Partnerami wchodzącymi w skład Unii Izb Odry i Łaby. Gośćmi DIR byli: członek prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Gospodarczej Pan Grzegorz Załoga oraz przedstawiciele Magdeburskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Panowie Ziegfried Zander – Dyrektor Izby i Sven Erichson – Koordynator Enterprise Europe Network Sachsen – Anhalt.

Merytoryczną strona spotkania było ustalenie zakresu dalszej współpracy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz Partnerów wchodzących w skład Unii Odry i Łaby, w szczególności przedyskutowano i przeanalizowano możliwości rozwoju wzajemnych działań w obszarze kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Ustalono, że dostępne w DIR materiały dotyczące współpracy polsko-niemieckiej w w/w zakresie, a będącą w posiadaniu strony polskiej zostaną przekazane partnerom niemieckim. Dodatkowo krótko omówiono pozostałe obszary wzajemnej współpracy dotyczącej spraw transportu żeglugi śródlądowej i ochrony środowiska. Jednym z końcowych rezultatów spotkania było zaproszenie przedstawicieli strony niemieckiej do udziału w pracach grupy ekspertów do spraw kształcenia zawodowego funkcjonującej w Komitecie do Spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Obie strony z zadowoleniem przyjęły wszelki ustalenia i propozycje działań na przyszłość.

spotkanie-z-przedstawicielami-unii-izb-odry-i-laby1 spotkanie-z-przedstawicielami-unii-izb-odry-i-laby3 spotkanie-z-przedstawicielami-unii-izb-odry-i-laby4 spotkanie-z-przedstawicielami-unii-izb-odry-i-laby2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz