Plan inwestycyjny dla Europy – szansa dla Wielkopolski?

Plan inwestycyjny dla Europy – szansa dla Wielkopolski?

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU


Debata ekspercka organizowana przez Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań

Na tę wyjątkowo ciekawą debatę zaprosił Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań działający przy naszej Izbie. Była to niepowtarzalna okazja, by niemal z pierwszej ręki dowiedzieć się jakie są priorytety gospodarcze Unii Europejskiej oraz cele i założenia Planu inwestycyjnego dla Europy.

Uczestnicy debaty wśród których byli przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządu dyskutowali nad możliwościami wykorzystania instrumentów wsparcia dostępnych w Wielkopolsce, w ramach tak zwanego Planu Junckera. A mówiąc po prostu – podpowiadano na przykład gdzie przedsiębiorca możne szukać wsparcia finansowego gdy nie spełnia warunków otrzymania kredytu komercyjnego albo jego nowe pomysły na biznes są dla banku zbyt ryzykowne. Właśnie z myślą o takich ludziach działa Europejski Bank Inwestycyjny. Bardzo szczegółowo mówił o tym gość dzisiejszego spotkania Piotr Michałowski, Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego czyli największej instytucji kredytowej na świecie. EBI finansuje z powodzeniem przedsięwzięcia, które w wielu bankach nie miałby najmniejszych szans. Co najważniejsze – po te pieniądze mogą sięgać zarówno wielkie firmy jaki przedstawiciele sektora MŚP.

EBI wyznaczył sobie cztery najważniejsze obszary działania: infrastrukturę, transport oraz energetykę, wspieranie MŚP, działania wspierające ochronę środowiska i wreszcie wspomaganie wzrostu innowacyjności. Okazuje się , że Polska jako jeden z nielicznych krajów korzysta z tego wsparcia zarówno w sektorze prywatnym jaki i publicznym. Najważniejsza jest jakość projektu, który ubiega się o takie wsparcie i choć jak zawsze w takich przypadkach trzeba się mówiąc kolokwialnie trochę nabiegać z dokumentami to jeśli projekt jest dobrze opracowany, skalkulowany i innowacyjny ma zawsze szanse na pomyślne rozpatrzenie. To ogromna szansa dla wielu firm na szybki rozwój. Wiele o tym mówił Michał Gorzelak, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – czyli instytucji, która prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. KPK ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.

Krystyna Łybacka Poseł do Parlamentu Europejskiego – gość specjalny dzisiejszego spotkania podkreślała, z dumą , że Wielkopolskę wymienia się w ścisłej europejskiej czołówce najdynamiczniejszych regionów. Regionów, które korzystają ze wszystkich możliwych programów wsparcia finansowego. A mimo to – wciąż zbyt mało mówi się o możliwościach wsparcia finansowaniem z EBI. Przed nami jest jeszcze bardzo dużo pracy! Dlatego takich znakomitych spotkań jak to odbywające się w Izbie powinno być jak najwięcej, po to by dotrzeć do potencjalnych beneficjentów – konkludowała Krystyna Łybacka dziękując za zorganizowanie debaty.

Warto podkreślić, że Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań od jesieni ubiegłego roku przeprowadził już bardzo wiele działań promujących, w tym cykl specjalistycznych szkoleń.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz