Ogłoszenie konkursu „Rzemieślnik Roku”

Ogłoszenie konkursu „Rzemieślnik Roku”

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy pragnąc skutecznie wspierać i promować rzemiosło w regionie ogłasza już XI edycję konkursu „Rzemieślnik Roku”.

Celem konkursu jest wyróżnienie najwartościowszych rzemieślników oraz promocja „ducha rzemieślniczego” w naszym województwie. Rzemieślnik Roku to przede wszystkim konkurs osobowości a nie firm.

O miano zwycięzcy można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Rzemieślnik Roku lub Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku.

Laureatem konkursu może zostać osoba, która:

  • prowadzi działalność gospodarczą i jest członkiem organizacji zrzeszonej w KPIRiP w Bydgoszczy oraz notuje sukcesy na rynku lub posiada ciekawą, nowatorską ofertę, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Według zapisów Regulaminu konkursu każdej organizacji zrzeszonej w KPIRiP w Bydgoszczy przysługuje prawo zgłoszenia tylko 1 kandydatury w każdej kategorii.

Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

Zgodnie z zapisami regulaminu ocena konkursu będzie przebiegać dwuetapowo. Ostateczny wybór zwycięzcy konkursu, któremu nadany zostanie tytuł Rzemieślnik Roku i Rzemieślnik-Przedsiębiorca nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Regulamin Konkursu

Pobierz

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US i ZUS

Pobierz

Formularz aplikacyjny

Pobierz

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz