Najnowsze informacje w sprawie refundacji

Najnowsze informacje w sprawie refundacji

Uwaga cechy i mistrzowie szkolący!

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy ostatnie stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie problemów związanych z realizacją umów o refundację zawartych z komendami wojewódzkimi OHP do 31 grudnia 2016 r.

Z pisma wynika, że przedstawione przez ZRP i m.in. Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu argumenty znalazły uznanie MRPiPS i od strony formalnej jest możliwe dokonanie zmian przedmiotowych umów w drodze ich aneksowania /umowy trwające/ lub zawarcia nowych umów na kontynuację /inne przypadki/.

Pozostał problem środków finansowych na realizację tego procesu. Aktualnie resort szacuje wielkość środków jakie musi pozyskać z Funduszu Pracy na ten cel. Liczymy na pomyślne wieści w tym zakresie.

najnowsze-informacje-w-sprawie-refundacji2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz