W małych firmach czas na decyzję w sprawie ZFŚS

W małych firmach czas na decyzję w sprawie ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest jedną z form działalności socjalnej. W sferze pozabudżetowej zobowiązane do jego tworzenia są firmy, w których stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku wynosi co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Wymóg tworzenia ZFŚS obejmuje też pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u których zakładowa organizacja związkowa zażądała utworzenia Funduszu. Mniejsi pracodawcy, tj. zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności (z wyjątkiem pracodawcy, u którego zażądała tego zakładowa organizacja związkowa).

Dla wszystkich wskazanych grup pracodawców pozabudżetowych przewidziano możliwość rezygnacji z Funduszu (i/lub z wypłaty świadczenia urlopowego). Pracodawcy zobowiązani do tworzenia Funduszu oraz niezobowiązani do tego, ale objęci wymogiem tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania (co dotyczy firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników lub w przedziale od 20 do 49 pracowników, jeżeli zakładowa organizacja związkowa zażądała utworzenia regulaminów), postanowienie o rezygnacji z ZFŚS wprowadzają do regulaminu wynagradzania. Jeżeli objęci są układem zbiorowym pracy, zapis o rezygnacji zamieszczają w tym układzie. Rezygnacja z Funduszu wymaga uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej lub w razie braku tej organizacji – przedstawiciela pracowników.

Inny tryb rezygnacji z Funduszu dotyczy pracodawców pozabudżetowych, którzy na 1 stycznia danego roku zatrudniają poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i jednocześnie poniżej 50 pracowników w ujęciu osobowym. Tacy pracodawcy generalnie są zwolnieni z obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. W ich przypadku procedura rezygnacji z ZFŚS (i/lub wypłaty świadczenia urlopowego) wymaga jedynie poinformowania pracowników o rezygnacji z tworzenia ZFŚS i (lub) wypłaty świadczenia urlopowego w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy. Informację taką należy przekazać w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Mały pracodawca musi więc dopełnić tej formalności w styczniu danego roku, chyba że jest objęty układem zbiorowym pracy lub posiada regulamin wynagradzania na zasadzie dobrowolności. Zdaniem resortu pracy w takiej sytuacji rezygnacji dokonuje się w tych aktach zakładowych.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz