Kujawsko-Pomorska debata o kształceniu zawodowym 26.04.2016 r.

Kujawsko-Pomorska debata o kształceniu zawodowym 26.04.2016 r.

Tematy dotyczące kształcenia zawodowego pojawiły się podczas debaty zorganizowanej dnia 26 kwietnia 2016 roku w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Spotkanie w Bydgoszczy było 13 z zaplanowanych, dedykowane kształceniu zawodowemu dla rynku pracy.

Debata została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty. Spotkanie otworzył Kujawsko-Pomorskie Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu ocenił nasz region jako należący do czołówki w obszarze kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Teresa Wargocka, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik. Obecni byli także parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych, pracodawcy, przedstawiciele organizacji rzemieślniczych. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 osób.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym.

– W ostatnich latach, szczególnie dzięki środkom unijnym, w szkolnictwie zawodowym zaszło wiele zmian. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że to wciąż jeszcze zbyt mało – podkreśliła wiceminister Teresa Wargocka. – Musimy mieć świadomość, że fundusze europejskie kiedyś się skończą. Jest jeszcze czas na wypracowanie dobrego modelu edukacji zawodowej, który będzie służył młodemu człowiekowi i pozwoli mu na odnalezienie się na rynku pracy.

Wiceminister Teresa Wargocka zaznaczyła, że w wypracowaniu koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego, obok praktycznej nauki zawodu, niezwykle ważna jest wychowawcza funkcja szkoły. To ona kształtuje całościowy rozwój kompetencji uczniów.

Podczas debaty przedstawione zostały funkcjonujące obecnie przepisy, na podstawie których szkoły w Polsce organizują kształcenie w określonych zawodach. Wiele uwagi poświęcono regulacjom dotyczącym dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Uczestnikom przedstawiono także analizę struktury szkolnictwa zawodowego oraz najpopularniejsze zawody, w których kształcą się uczniowie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy debaty dyskutowali między innymi o tym, jakie efekty działań zrealizowanych w ramach programów unijnych powinny być przeniesione do rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym, a także które czynniki wynikające z systemu oświaty wpływają na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Przedstawiono także priorytety działania MEN w zakresie szkolnictwa zawodowego, które polegają m.in. na współpracy z pracodawcami w celu włączenia ich w proces kształcenia zawodowego. Podczas debaty zaprezentowane zostały także efekty realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Omówiono również działania zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Dyskusja panelowa na temat rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia zawodowego prowadzona była w ramach obszarów tematycznych:

  • Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.
  • Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.
  • Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

Tam, gdzie o kształceniu zawodowym mowa, nie mogło oczywiście zabraknąć nas i stoisk szkół prowadzonych przez organizacje rzemieślnicze. Stoiska m.in. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odwiedziły tłumy gości, między innymi Wiceminister Edukacji Narodowej – Teresa Wargocka, czy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik. Były słodkości i przystawki na słono, był staropolski chleb ze smalcem, prezentacja oferty Szkół i wiele innych.

kujawsko-pomorska-debata-o-ksztalceniu-zawodowym2 kujawsko-pomorska-debata-o-ksztalceniu-zawodowym3 kujawsko-pomorska-debata-o-ksztalceniu-zawodowym4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz