Klaster Edukacyjny Wałbrzyskiej SSE planuje kolejne działania

Klaster Edukacyjny Wałbrzyskiej SSE planuje kolejne działania

Utworzenie kolejnych klas patronackich, nawiązanie ścisłej współpracy między szkołami zawodowymi, technicznymi oraz gimnazjalnymi, a także dostosowanie programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców to kluczowe działania, które na przestrzeni najbliższych miesięcy planuje zrealizować Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wałbrzyska SSE od początku funkcjonowania Klastra zorganizowała dwie edycje konferencji „Mądrzej, czyli jak kształcić dla gospodarki”. Podczas spotkań wyróżniono najlepszych uczniów, nauczycieli oraz placówki edukacyjne. Nagrody otrzymali także przedsiębiorcy, którzy czynnie wspierali szkolnictwo zawodowe. Odbyły się również Tragi Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu w Jeleniej Górze, gdzie swoją ofertę zaprezentowały szkoły oraz pracodawcy. Ponadto utworzono dwie klasy patronackie, które wspierają firmy działające w Wałbrzyskiej SSE Segepo-Refa oraz GKN Driveline. Dzięki współpracy z wałbrzyskim Zespołem Szkół nr 5 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy młodzież podjęła naukę w klasach o profilu operator obrabiarek skrawających.

Zadania, jakie przedstawiciele Klastra chcą zrealizować w ciągu najbliższych miesięcy to m.in. cykl spotkań dyrektorów gimnazjów, szkół zawodowych i technicznych oraz organów zarządzających tymi placówkami. Dzięki nim ustalone zostaną wspólne działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania programów nauczania do aktualnym wymagań przedsiębiorców funkcjonujących w Strefie. W planach jest także utworzenie co najmniej czterech nowych klas patronackich, które wspierać będą inwestorzy działający w Wałbrzyskiej SSE.

***
Klaster „INVEST in EDU” powstał w lutym 2015 r. Obecnie skupia on 76 członków. Wśród nich znajdują się głównie przedsiębiorcy oraz szkoły zawodowe i techniczne. Jego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do realnych potrzeb na rynku pracy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz