Granty na nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu – nabór wniosków rozpoczęty

Granty na nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu – nabór wniosków rozpoczęty

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że od 1 stycznia 2017 roku można składać wnioski do konkursu o granty na nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu.

Wnioski można składać za pośrednictwem Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (EWA) dostępnego na Portalu Innowacji Edukacyjnych (PIE) pod adresem: www.czasnastaz.edu.pl

Przypominamy, że Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery z Warszawy, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje na podstawie umowy z Ministrem Rozwoju Projekt Grantowy CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działa Rzemieślniczy Punkt Obsługi Innowatora, do którego zadań należy udzielanie bieżących informacji i porad dla pomysłodawców w zakresie procedury konkursowej w kategoriach UCZEŃ i MISTRZ dla grantobiorców na innowacje społeczne, w szczególności zasad i kryteriów oceny wniosków o udzielenie grantu na testowanie innowacji społecznej.

Granty udzielane są Grantobiorcom dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy zgodnie z celem Projektu grantowego, tj. w zakresie nowych rozwiązań praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji na rynek pracy.

Grantobiorcami mogą być podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub podmioty publiczne mające pomysły na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające proces przejścia z edukacji do pracy.

Potencjalni Grantobiorcy w kategorii „UCZEŃ” to:

 • samorządy szkolne,
 • klasy
 • grupy i zespoły uczniowskie,
 • kółka zainteresowań lub indywidualnie uczniowie pełnoletni,
 • nauczyciele zawodu,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele przedsiębiorczości,
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni,
 • doradcy zawodowi,
 • doradczy kariery,
 • centra kształcenia praktycznego.
 • zgłaszający pomysły w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz/lub zdobywania doświadczenia w zawodzie.

Potencjalni Grantobiorcy w kategorii „MISTRZ” to:

 • firmy rzemieślnicze prowadzące przyuczenie do zawodu młodocianych oraz/lub współpracujące ze szkołami zawodowymi w zakresie nauki zawodu,
 • pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych,
 • instytucje szkoleniowe prowadzące pozaszkolne kształcenie zawodowe,
 • mistrzowie zawodu,
 • trenerzy zawodu,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu poza szkołami zawodowymi,
 • praktycy w zawodzie (przedsiębiorcy, pracownicy, mistrzowie zawodu posiadający praktyczną naukę wiedzę o zawodzie – na podstawie oświadczenia i życiorysu zawodowego)
 • zgłaszający autorskie rozwiązania w zakresie lepszej nauki zawodu i wejścia w zawód absolwentów szkół zawodowych, w tym rozwiązania w zakresie przedsiębiorczości.

Średnia wartość grantu wynosić będzie 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość grantu wynosić będzie 100 000,00 PLN

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz