E-zwolnienia – ułatwienia czy zamieszanie?

E-zwolnienia – ułatwienia czy zamieszanie?

Od 1 stycznia wchodzą nowe przepisy!

Od 1 stycznia 2016 roku czekają nas kolejne zmiany w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych . Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych ustaw /Dz. U. z 2015 r. poz. 1066/ zmienią się zasady wystawiania zwolnień lekarskich. Zgodnie z postępującym od kilku lat procesem informatyzacji w kontaktach „urząd-obywatel” i „urząd-pracodawca” ZUS umożliwi od przyszłego roku wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2016 r. przez dwa lata obok tradycyjnych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA mają zacząć funkcjonować tzw. e-zwolnienia. Lekarze przekazywać je będą bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Tradycyjne zaświadczenia /w formie papierowej/ o chorobie pracownika będą stosowane do dnia 31 grudnia 2017 r. Dla płatników składek /pracodawców/ wchodzące zmiany w przepisach to dodatkowe obowiązki. Płatnicy przekazujący do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej za więcej niż 5 ubezpieczonych powinni do 31 grudnia 2015 r. utworzyć swój profil informacyjny ZUS na Platformie Usług Elektronicznych /PUE/. Pozostali płatnicy mogą uczynić to dobrowolnie. Jeśli go jednak nie utworzą zobowiązani są do końca 2015 r. do poinformowania swoich pracowników /najlepiej w formie pisemnej/ o konieczności dostarczenia wydruku zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej /e-ZLA/. W przypadku utworzenia profilu informatycznego ZUS w ciągu roku w podobny sposób należy poinformować pracowników o braku obowiązku dostarczania wydruków e-zwolnień.

Płatnicy, którzy utworzyli profil informacyjny płatnika składek, są zobowiązani do jego utrzymywania także wtedy, gdy przestaną mieć obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej np. w przypadku spadku zatrudnienia poniżej 5 osób. W okresie przejściowym nadal możliwe jest wystawianie zwolnień lekarskich w dotychczas obowiązującej formie papierowej na drukach ZUS ZLA. Stosować się do nich będzie przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r.

Pracodawcy /płatnicy/, którzy nie mają profilu informacyjnego ZUS na Platformie Usług Informatycznych w przypadku, gdy otrzymają od swojego pracownika wydruk e-zwolnienia nie będą musieli go przekazywać do ZUS, ponieważ jest ono automatycznie przekazywane przez system informatyczny do ZUS w momencie jego wystawiania przez lekarza.

Wiesław Ratajczak

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz