Dialog społeczny – rok pracodawców. IV spotkanie Noworoczne

Dialog społeczny – rok pracodawców. IV spotkanie Noworoczne

20 stycznia w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się IV Spotkanie Noworoczne, którego hasłem przewodnim był Dialog społeczny – rok pracodawców. Gospodarzami wydarzenia byli prof. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Program uroczystości składał się z części merytorycznej, poświęconej zagadnieniom dialogu społecznego i współpracy na styku nauka i biznes, oraz części artystycznej, którą uświetnił występ mistrza akordeonu Marcina Wyrostka z zespołem.

– Wierzę, że spotkanie w gronie osób, które łączy wspólna idea, dostarczy Państwu energii i zapału do podejmowania kolejnych działań oraz współpracy w ramach dialogu społecznego- sprzyjających rozwojowi kraju, a przede wszystkim – służących Polsce – przekazała minister Elżbieta Rafalska w liście skierowanym do Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Prezes Jerzy Bartnik witając przybyłych na uroczystość gości powiedział, że „jest to dla nas, zwykłych ludzi pracy wielki zaszczyt gościć Państwa już od 4 lat na naszych spotkaniach noworocznych i łączyć się ze światem nauki”.

– Potrafimy ze sobą rozmawiać, od prawie 17 lat prowadzimy w Polsce dialog trójstronny, pomiędzy pracownikami, rządem i pracodawcami. I w ramach tej współpracy układamy nowe relacje – podkreślił prezes Bartnik.

dialog-społeczny-rok-pracodawcow-IV-spotkanie-noworoczne-2 dialog-społeczny-rok-pracodawcow-IV-spotkanie-noworoczne-3Zachodzące zmiany wymusiły nową formułę Rady Dialogu. Istotnym elementem tej zmiany jest wprowadzenie rotacji funkcji przewodniczącego. RDS kolejno kierują przedstawiciel rządu, strony pracodawców i pracowników.

– Ważne jest, abyśmy byli partnerami równorzędnymi – dodał. – Chcemy być aktywnym współgospodarzem naszego kraju, m.in. poprzez formułowanie rozwiązań prawnych służących naszemu społeczeństwu, i w szczególności przedsiębiorcom. – Choć nie do końca tak się dziś dzieje – przyznał.

W trakcie uroczystości wręczono najwyższe odznaczenia w rzemiośle – Szablę im. Jana Kilińskiego. Prof. Jan Klimek przypomniał przy tej okazji, że pierwsza Szabla trafiła do ojca świętego Jana Pawła II. Tego wieczoru Szable otrzymali: prof. Roman Sobiecki – dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – za długoletnią działalność i współpracę nauki z biznesem oraz przedsiębiorca Leszek Truskolawski – ikona polskiego cukiernictwa, prezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP.

Wśród obecnych gości byli m.in. Michał Wójcik wiceminister, sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciele instytucji rządowych, parlamentu, partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele banków a także licznie zgromadzeni przedstawiciele świata nauki, w szczególności profesorowie Szkoły Głównej Handlowej.

dialog-społeczny-rok-pracodawcow-IV-spotkanie-noworoczne-4 dialog-społeczny-rok-pracodawcow-IV-spotkanie-noworoczne-5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz