Bernard Muszer „Honorowym Członkiem Cechu”

Bernard Muszer „Honorowym Członkiem Cechu”

foto. www.miasto.radlin.pl

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


W dniu 30 maja br. podczas obrad Zgromadzenia Delegatów, delegaci podjęli uchwałę nadania godności „Honorowego Członka Cechu” Panu Bernardowi Muszer.

Pan Bernard Muszer został wyróżniony za wieloletnie, bezinteresowne zaangażowanie w życie środowiska rzemieślniczego wodzisławskiego Cechu. W latach 1981-1995 był członkiem Zarządu Cechu, w latach 1995-2002 pełnił funkcję zastępcy sekcyjnego branży spożywczej, natomiast od 2002 do 2010 został wybrany sekcyjnym ww. branży. Mistrz piekarstwa i cukiernictwa, rzeczoznawca w zakresie piekarstwa i cukiernictwa przy Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik, w latach 1992-1996 został wybrany delegatem Cechu do Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej. Wielokrotnie został wyróżniony za zasługi dla rzemiosła, m.in. otrzymując: Złotą Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”, Honorową Odznakę Rzemiosła, Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego, Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” oraz Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz